Skip to main content

ADMINISTRATOR DANYCH

KIKO S.p.A., z siedzibą w Bergamo, via Giorgio e Guido Paglia n. 1/D, nr identyfikacji podatkowej VAT 02817030162 C.F. 12132110151, kod pocztowy 24122, tel. 035280011 („Firma”).

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (DPO)

adres e-mail: dpo.kiko@percassi.it

 

CELE PRZETWARZANIA PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o charakterze informacyjnym („Newsletter”) osobom, które o to wyraźnie poprosiły, wpisując własny adres e-mail w odpowiednim formularzu do zbierania danych. Realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Zebrane dane (adres e-mail) będą przechowywane do momentu, w którym poproszą Państwo o anulowanie usługi wysyłania newslettera. Po anulowaniu tej usługi dane osobowe zostaną zniszczone lub zanonimizowane.
Cele marketingowe: wysyłanie, poprzez wiadomość e-mail, komunikatów promocyjnych i handlowych dotyczących na przykład usług/produktów oferowanych przez Firmę lub powiadamianie o wydarzeniach w ramach działalności biznesowej, w szczególności ustalanie stopnia zadowolenia klientów, przeprowadzanie badań rynkowych i analiz statystycznych. Zgoda (dobrowolna i możliwa do wycofania w dowolnym momencie). Do momentu wycofania zgody.

 

POWIERZENIE DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e RODO, informujemy, że podanie adresu e-mail w określonym powyżej celu jest obowiązkowe; zatem ewentualna odmowa jego podania oznacza niemożność wysłania Państwu Newslettera.

 

 

ANULOWANIE USŁUGI

Aby nie otrzymywać już Newslettera, można kliknąć link „unsubscribe”, który znajduje się w każdej wiadomości zawierającej Newsletter, albo wejść do swojego osobistego profilu i usunąć oznaczenie zgody. Można również skontaktować się z działem obsługi klienta, który udzieli informacji na temat sposobu zrezygnowania z usługi.

 

 

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne występujące w roli administratorów, takie jak na przykład władze oraz organy nadzoru i kontroli oraz ogólnie podmioty, publiczne lub prywatne, uprawnione do uzyskania danych.

Dane mogą być również przetwarzane, na rzecz Firmy, przez podmioty zewnętrzne wyznaczone jako podmioty przetwarzające, którym przekazywane są odpowiednie instrukcje operacyjne. Podmioty takie zasadniczo mieszczą się w następujących kategoriach:

a. firmy oferujące usługi wysyłania wiadomości e-mail;

b. firmy oferujące usługi potrzebne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji (agencje reklamowe, dostawcy usług IT itp.).

 

 

PODMIOTY MAJĄCE ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE

Dane mogą być przetwarzane przez pracowników jednostek biznesowych realizujących zadania w ramach celów określonych powyżej, którzy zostali wyraźnie upoważnieni do ich przetwarzania oraz otrzymali odpowiednie instrukcje operacyjne.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

Nie przewiduje się przekazywania danych poza Unię Europejską.

 

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ – SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Kontaktując się z Biurem ds. Prywatności, poprzez pocztę na adres KIKO S.p.A. via Giorgio e Guido Paglia n. 1/D 24122 Bergamo, do wiadomości rzecznika ds. prywatności, dzwoniąc pod numer telefonu 035280011

lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@percassi.com, osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się do administratora z wnioskiem o dostęp do dotyczących ich danych, ich usunięcie, sprostowanie nieprawidłowych danych, uzupełnienie niekompletnych danych, ograniczenie zakresu przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez art. 18 RODO.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa oraz gdy przetwarzanie jest przeprowadzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, mają prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także, o ile jest to techniczne możliwe, do przesłania tych danych bez przeszkód innemu administratorowi.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody do celów marketingu, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania powiązanego z marketingiem bezpośrednim.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów online – polityka dotycząca plików cookie w rozumieniu rozporządzenia (ue) 2016/679 („rodo”) Dowiedz się więcej >>

Zarejestruj się na stronie

by skorzystać ze specjalnych ofert

Wysyłek produktów

na całym terytorium kraju

Spodziewane w ciągu 2-4 dni

zamówienia ekspresowe dostawy

ŁATWE ZWROTY

nawet do 14 dni