Skip to main content

ADMINISTRATOR DANYCH

KIKO S.p.A., z siedzibą w Bergamo, via Giorgio e Guido Paglia n. 1/D, nr identyfikacji podatkowej VAT 02817030162 C.F. 12132110151, kod pocztowy 24122, tel. 035280011 („Firma”).

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (DPO)

adres e-mail: dpo.kiko@percassi.it

 

 

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane osobowe. Dane kontaktowe. Dane związane ze szczegółami zakupów. Dane nawigacyjne (patrz Polityka dotycząca plików cookie zamieszczona na stronie głównej witryny internetowej KIKO: www.kikocosmetics.com).

 

 

 

CELE PRZETWARZANIA PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zakup dóbr lub usług online. Realizacja umowy, której są Państwo stroną. Okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu okres zazwyczaj wymagany, wynoszący 10 lat.
Rejestracja w witrynie internetowej www.kikocosmetics.com; udział w ewentualnych programach lojalnościowych i/lub rejestracja danych w CRM Firmy. Konieczność wywiązywania się z obowiązków prawnych. Okres przewidziany prawem (10 lat w przypadku formalności administracyjno-księgowych).
Aktywacja ewentualnych zlecanych wyłącznych usług (karta upominkowa, śledzenie realizacji zamówienia, lista prezentów, spełnienie wymagań lub zwroty itp.). Interes prawny (ochrona prawna). W przypadku sporu prawnego przez cały okres jego trwania, do upłynięcia terminów wyczerpania środków prawnych.
Uczestnictwo w konkursach, wydarzeniach, akcjach z nagrodami, programach lojalnościowych, inicjatywach online i w mediach społecznościowych. Interes prawny (ochrona prawna). Dane osobowe i dane kontaktowe: do momentu wycofania zgody. Dane związane ze szczegółami zakupów: 7 lat od momentu uzyskania konkretnych danych.
Zarządzanie działaniami z zakresu sygnalizowania oraz skarg, obsługa klienta. Zgoda (dobrowolna i możliwa do wycofania w dowolnym momencie). Do momentu wycofania zgody.
Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z właściwych rozporządzeń i przepisów krajowych i międzynarodowych. Zgoda (dobrowolna i możliwa do wycofania w dowolnym momencie). Dane osobowe i dane kontaktowe: do momentu wycofania zgody. Dane związane ze szczegółami zakupów: 7 lat od momentu uzyskania konkretnych danych.
Jeśli to konieczne, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora. Zgoda (dobrowolna i możliwa do wycofania w dowolnym momencie).  
Pozasądowa windykacja wierzytelności.    
Cele marketingu bezpośredniego: na przykład wysyłanie – za pomocą automatycznych systemów kontaktu (takich jak SMS, MMS, e-mail, sieci społecznościowe, komunikatory, powiadomienia push) oraz dróg tradycyjnych (takich jak połączenia telefoniczne z operatorem i poczta tradycyjna) – komunikatów promocyjnych i handlowych dotyczących usług/produktów oferowanych przez Firmę lub zgłaszanie zdarzeń w ramach działalności biznesowej, w szczególności ustalanie stopnia zadowolenia klientów, przeprowadzanie badań rynkowych i analiz statystycznych.    
Przekazywanie danych Firmom z Grupy Odissea: Państwa dane osobowe i kontaktowe będą przekazywane firmom z Grupy Odissea, do której należy KIKO S.p.A. (Womo S.r.l., Bullfrog S.r.l., D-retail S.r.l., Madina S.r.l., Hexagon S.p.a.…), w celu umożliwienia tym firmom prowadzenia działalności marketingowej (na przykład wysyłania – za pomocą automatycznych systemów kontaktu, takich jak SMS, MMS, e-mail, sieci społecznościowe, komunikatory, oraz dróg tradycyjnych, takich jak połączenia telefoniczne z operatorem i poczta tradycyjna – komunikatów promocyjnych i handlowych dotyczących usług/produktów oferowanych przez Firmę lub zgłaszania zdarzeń w ramach działalności biznesowej, w szczególności przeprowadzania badań rynkowych i analiz statystycznych) dotyczącej ich produktów.    
Cele profilowania: analiza Państwa preferencji, zwyczajów, zachowań, zainteresowań poprzez instalowanie plików cookie (np. analiza nawigacji, monitorowanie wybranych produktów i wirtualnego koszyka itp. – patrz Polityka dotycząca plików cookie, zamieszczona na stronie głównej witryny internetowej KIKO: www.kikocosmetics.com) w celu przesyłania Państwu spersonalizowanych komunikatów reklamowych / celowanych akcji promocyjnych / ofert i usług dopasowanych do Państwa wymagań/preferencji.    

 

 

 

Po upływie określonych powyżej okresów przechowywania dane będą niszczone, usuwane lub anonimizowane.

 

 

OBOWIĄZEK POWIERZENIA DANYCH

Dane osobowe i kontaktowe są niezbędne do realizowania obowiązków wynikających z umów handlowych.

Jeżeli chodzi o dane nawigacyjne, należy się zapoznać z Polityką dotyczącą plików cookie zamieszczoną na stronie głównej witryny internetowej KIKO: www.kikocosmetics.com

 

 

 

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne występujące w roli niezależnych administratorów, takie jak na przykład władze oraz organy nadzoru i kontroli. Niezależnymi administratorami są również wszystkie podmioty oferujące usługi płatności elektronicznych we własnych systemach.

Dane mogą być również przetwarzane, na rzecz Firmy, przez podmioty zewnętrzne wyznaczone jako podmioty przetwarzające, którym przekazywane są odpowiednie instrukcje operacyjne. Podmioty takie zasadniczo mieszczą się w następujących kategoriach:

a. firmy oferujące usługi wysyłania wiadomości e-mail;

b. firmy oferujące usługi potrzebne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji (agencje reklamowe, dostawcy usług IT, firmy spedycyjne itp.);

c. firmy oferujące pomoc w przeprowadzaniu badań rynkowych.

Dane mogą być również przekazywane/cedowane na rzecz innych firm z grupy Odissea S.r.l. (Womo S.r.l., Bullfrog S.r.l., D-retail S.r.l., Madina s.r.l., Hexagon S.p.a.…) w celach określonych powyżej i wyłącznie za uprzednią zgodą zainteresowanej osoby, dobrowolną i możliwą do wycofania w dowolnym momencie.

 

 

PODMIOTY MAJĄCE ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE

Dane mogą być przetwarzane przez pracowników jednostek biznesowych realizujących zadania w ramach celów określonych powyżej, którzy zostali wyraźnie upoważnieni do ich przetwarzania oraz otrzymali odpowiednie instrukcje operacyjne.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

Nie przewiduje się przekazywania danych poza Unię Europejską.

 

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ – SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Kontaktując się z Biurem ds. Prywatności, poprzez pocztę na adres KIKO S.p.A. via Giorgio e Guido Paglia n. 1/D 24122 Bergamo, do wiadomości rzecznika ds. prywatności, dzwoniąc pod numer telefonu 035280011 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@percassi.com, osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się do administratora z wnioskiem o dostęp do dotyczących ich danych, ich usunięcie, sprostowanie nieprawidłowych danych, uzupełnienie niekompletnych danych, ograniczenie zakresu przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez art. 18 RODO, jak również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania w przypuszczalnym interesie prawnym administratora.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa oraz gdy przetwarzanie jest przeprowadzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, mają prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także, o ile jest to techniczne możliwe, do przesłania tych danych bez przeszkód innemu administratorowi.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody do celów marketingu i/lub profilowania, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania powiązanego z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, preferuje, aby kontaktować się z nią w wyżej wymienionych celach wyłącznie metodami tradycyjnymi, ma możliwość wyrażenia sprzeciwu tylko wobec otrzymywania powiadomień metodami zautomatyzowanymi.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów online – polityka dotycząca plików cookie w rozumieniu rozporządzenia (ue) 2016/679 („rodo”) Dowiedz się więcej >>

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników w rozumieniu rozporządzenia (ue) 2016/679 („rodo”) – „newsletter”

Dowiedz się więcej >>

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników w rozumieniu art. 13 rozporządzenia (ue) 2016/679 („rodo”) – „dane kontaktowe” Dowiedz się więcej >>

Zarejestruj się na stronie

by skorzystać ze specjalnych ofert

Wysyłek produktów

na całym terytorium kraju

Spodziewane w ciągu 2-4 dni

zamówienia ekspresowe dostawy

ŁATWE ZWROTY

nawet do 14 dni