Skip to main content

1. Wprowadzenie
1.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (dalej zwane „Ogólnymi warunkami”) dotyczą kupowania produktów na odległość przez Internet za pośrednictwem witryny www.kikocosmetics.com/pl-pl/ (dalej zwanej „Witryną internetową”).

1.2 Właścicielem i zarządcą witryny jest KIKO S.p.A. z siedzibą w Bergamo via Giorgio e Guido Paglia n.1/D, Włochy, a sprzedawcą produktów za pośrednictwem witryny jest KIKO S.p.A., . z siedzibą w Bergamo via Giorgio e Guido Paglia n.1/D, Włochy, NIP:   02817030162,   NR 12132110151 ,  kapitał zakładowy  31.502.087,00 (dalej zwana „KIKO”).

1.3 Z naszym Centrum Obsługi Klienta można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [customercare-pl@kikocosmetics.com]. Osoby chcące skontaktować się telefonicznie z naszym Centrum Obsługi Klienta (czynnym od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 19:00) mogą podać swój numer telefonu w formularzu na stronie www.kikocosmetics.com/pl-pl/ a pracownik Centrum oddzwoni w celu omówienia zapyt9ania.

1.4 Aby dokonać zakupu w Witrynie internetowej, należy:
(a) posiadać łącze internetowe;
(b) używać przeglądarki internetowej, w tym w szczególności przeglądarki Internet Explorer 8 lub nowszej, Mozilla Firefox 6 lub nowszej, Google Chrome;
(c) posiadać przeglądarkę obsługującą pliki cookies.

2. Akceptacja Ogólnych warunków sprzedaży

2.1 Wszystkie zakupy produktów dokonane za pośrednictwem Witryny internetowej (dalej zwane „Umowami kupna”) przez użytkowników posiadających dostęp do Witryny internetowej (dalej zwanych „Klientami”) podlegają niniejszym Ogólnym warunkom. Przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, Klient jest zobowiązany do dokładnego przeczytania niniejszych Ogólnych warunków. Zawierając Umowę kupna, Klient automatycznie akceptuje wspomniane warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.2 KIKO może wprowadzić zmiany do Ogólnych warunków w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Ogólne warunki opublikowane w Witrynie internetowej w momencie dokonywania zakupu przez Klienta będą obowiązywać w odniesieniu do każdej poszczególnej Umowy kupna. Ogólne warunki są publikowane wyłącznie w języku polskim.

3. Produkty

3.1 Sklep internetowy dostępny w Witrynie internetowej ma w ofercie tylko i wyłącznie kosmetyki, produkty do pielęgnacji ciała, produkty i akcesoria do makijażu marki KIKO (dalej zwane „Produktami”).

3.2 Wszystkie Produkty sprzedawane w Witrynie internetowej są szczegółowo opisane i zilustrowane zdjęciami w odpowiednich częściach, sklasyfikowanych według kategorii produktów.

3.3 W przypadku różnic pomiędzy zdjęciem a pisemną specyfikacją produktu, nadrzędna będzie zawsze specyfikacja pisemna.

3.4 Wizualna prezentacja produktów w Witrynie internetowej, o ile jest dostępna, stanowi wyłącznie prezentację poglądową i zwykle ma postać zdjęcia samych Produktów, a jej wyłącznym zamiarem jest zaprezentowanie ich w celu sprzedaży; KIKO w żaden sposób nie gwarantuje i nie zobowiązuje się, że zdjęcie w Witrynie internetowej jest idealnym odzwierciedleniem Produktu, dotyczy to zwłaszcza faktycznych wymiarów lub kolorów Produktów lub ich opakowania.

4. Procedura kupna

4.1 Klient może kupować Produkty z e-katalogu KIKO, które zostały szczegółowo zaprezentowane w Witrynie internetowej w częściach odpowiadających danej kategorii produktów, zgodnie z opisem w odpowiednich specyfikacjach produktu zamieszczonych w Witrynie internetowej, postępując zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym punkcie. Obowiązuje minimalna wartość zamówienia wynosząca 65 zł (po odjęciu rabatów).

4.2 Aby kupić Produkty, Klient musi wypełnić i odesłać KIKO elektroniczny formularz zamówienia dostępny w Witrynie internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na formularzu. Wszystkie części formularza muszą zostać prawidłowo wypełnione.

4.3 Klient musi po pierwsze dodać wybrane Produkty do „Koszyka”, przejrzeć „Koszyk” i po upewnieniu się, że jego zawartość jest zgodna z zamierzeniem, kliknąć przycisk „Do kasy”. Po wpisaniu danych osobowych, w tym adresu rozliczeniowego, adresu do wysyłki i informacji dotyczących sposobu płatności, wybraniu firmy kurierskiej oraz zweryfikowaniu i zaakceptowaniu kwoty należnej za przesyłkę, Klient może złożyć zmówienie. Należy zwrócić uwagę, że Klient otrzyma w procesie zamawiania możliwość wyboru metody płatności – więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 7.3 poniżej. Dokładny przebieg procesu składania zamówienia może być różny w zależności od wybranej metody płatności.

4.4 Jeśli Klient będzie chciał zmienić swoje planowane zamówienie lub niektóre dane w nim zawarte, będzie musiał postępować zgodnie ze specjalną procedurą opisaną w Witrynie internetowej. Mówiąc konkretnie, Klient będzie mógł zmienić liczbę kupowanych Produktów dodając lub odejmując jeden lub więcej Produktów z Koszyka.

4.5 Kiedy działania opisane w punkcie 4.3 zostaną zrealizowane, Klientowi zostanie wyświetlone okienko zawierające podsumowanie planowanego zamówienia, w tym koszty wysyłki, i będzie on mógł wysłać zamówienie klikając przycisk „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

4.6 Klienci mogą rejestrować się w Witrynie internetowej wypełniając formularz rejestracyjny dostępny w Witrynie internetowej https://account.kikocosmetics.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.kikocosmetics.com/pl-pl%2Fj_spring_cas_security_check&X-PERCASSI-COUNTRY=pl Zarejestrowanie się w Witrynie internetowej umożliwia Klientom sprawdzanie statusu swoich zamówień pod warunkiem, że składali zamówienia po zalogowaniu się na swoim koncie oraz umożliwia korzystanie z rabatów i promocji.

4a. 

KIKO informuje Klienta, że minimalna wartość (zwana dalej „kwotą minimalną”) składanych zamówień i Umów kupna zawieranych za pośrednictwem Witryny internetowej wynosi 65 PLN i nie obejmuje kosztów przesyłki ani ewentualnych zniżek lub promocji. W związku z powyższym w przypadku złożenia zamówienia na kwotę niższą od kwoty minimalnej, bez uwzględniania kosztów przesyłki i ewentualnych zniżek lub promocji, Klient nie otrzymuje potwierdzenia zamówienia (o którym mowa w art. 5.2) i Umowę kupna uznaje się za niezawartą

5. Zawarcie umowy

5.1 Publikacja Produktów w Witrynie internetowej stanowi zaproszenie dla Klienta do złożenia oferty kupna. Zamówienie wysłane przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy i oznacza, że Klient zapoznał się z Ogólnymi warunkami i akceptuje je.

5.2 Każda Umowa kupna zawarta wstępnie między KIKO i klientem zostanie ostatecznie zawarta w momencie wysłania przez KIKO potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta. W wiadomości zawierającej potwierdzenie zamówienia zostanie przesłany „Numer zamówienia”, który należy podawać w całej późniejszej korespondencji z KIKO. Wiadomość ta będzie zawierała, oprócz informacji wymaganych na mocy przepisów prawa, zestawienie wszystkich danych wprowadzonych przez Klienta, który zobowiązuje się zweryfikować ich prawidłowość i niezwłocznie poinformować o ewentualnej konieczności wprowadzenia poprawek. Wszystkie dodatkowe koszty wynikające z podania błędnych informacji, o ile błędy te nie zostały natychmiast zgłoszone, będą ponoszone w całości przez Klienta.

5.3 Klienci mogą przeglądać wszystkie swoje zamówienia w Witrynie internetowej w swojej Strefie zastrzeżonej, o ile złożyli zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto, lub uzyskać odpowiednie dane kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta KIKO bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Klienci mogą uzyskać dostęp do swojej Strefy zastrzeżonej https://account.kikocosmetics.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.kikocosmetics.com/pl-pl%2Fj_spring_cas_security_check&X-PERCASSI-COUNTRY=pl
Z Centrum Obsługi Klienta KIKO można się skontaktować w sposób opisany w punkcie 1.3 powyżej.
Czasami niektóre oferowane Produkty mogą być niedostępne i w takim przypadku, jeśli Produkty wybrane przez Klienta będą niedostępne, KIKO poinformuje o tym Klienta w wiadomości elektronicznej, zamówienie na niedostępne produkty zostanie anulowane i jeśli Klient dokonał już płatności, otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaconej w związku z zamówieniem tych Produktów. Wszystkie dostępne Produkty uwzględnione w tym samym zamówieniu zostaną wysłane do Klienta i zostanie pobrana za nie normalna opłata.

5.4 KIKO ma prawo wedle własnego uznania zaakceptować lub odrzucić każde zamówienie wysłane przez Klienta, a Klient nie ma prawa do wnoszenia jakichkolwiek skarg i nie przysługują mu w tym zakresie żadne prawa, nawet prawo do odszkodowania w związku z niezaakceptowaniem zamówienia przez KIKO.

5.5 W szczególności KIKO zastrzega sobie prawo do odrzucenia i anulowania zamówień, które nie dają wystarczającej gwarancji uzyskania zapłaty lub jeśli – nawet po sprawdzeniu w sieci zarządzającej płatnościami kartą kredytową –zostaną odkryte nieprawidłowości w transakcji lub w metodach płatności zastosowanych przez Klienta.

5.6 Klient ma możliwość zweryfikowania w dowolnym momencie treści zawartej przez siebie Umowy kupna odwiedzając swoją Strefę zastrzeżoną w Witrynie internetowej pod warunkiem, że składał zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta KIKO w jeden ze sposobów opisanych w punkcie 1.3 powyżej. Informacje te będą dostępne przez okres 12 miesięcy od daty dostawy Produktów.

6. Ceny Produktów
Ceny wszystkich Produktów są wyraźnie podane w Witrynie internetowej i zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki są wyświetlane w momencie zamawiania. Koszt każdej przesyłki może być inny w zależności od wybranych metod płatności i rodzajów przesyłki, jak również od miejsca przeznaczenia i całkowitej kwoty zamówienia.

7. Warunki płatności i faktury

7.1 KIKO wystawi fakturę za zakupione Produkty w momencie wydania tych Produktów firmie kurierskiej do wysyłki i wyśle ją do Klienta w wiadomości elektronicznej. Przy wystawianiu faktury KIKO polega na danych dostarczonych przez Klienta. Po wystawieniu faktury nie będzie możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian do tych danych.

7.2 Jak opisano bardziej szczegółowo w odpowiednich częściach, tylko płatności kartą kredytową lub przez PayPal wymagają autoryzacji w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, czyli zablokowania kwoty bez jej faktycznego pobrania. Kwota należności zostanie faktycznie pobrana od Klienta dopiero w momencie przekazania Produktów firmie kurierskiej realizującej dostawę. W tym samym momencie KIKO wystawia również fakturę za zamówienie.

7.3 Za zamówione Produkty można płacić kartą kredytową, przez PayPal lub, o ile jest dostępna, Kartą upominkową w sposób opisany poniżej:

Internetowe karty kredytowe
Akceptowane są następujące karty kredytowe: Visa, Mastercard, American Express.
Wszystkie informacje są przekazywane w sposób zaszyfrowany z wykorzystaniem protokołu SSL (Warstwa Bezpiecznych Gniazdek [Secure Socket Layer]).
Kwota płatności za zamówienie nie jest pobierana z karty od razu, ale dopiero w kolejnej fazie i jest pobierana tylko do wartości potwierdzonej przez Klienta.
Kiedy zamówienie zostanie zarejestrowane w Witrynie internetowej KIKO, zostanie wysłane żądanie autoryzacji płatności wskazanej sumy (często bank, który wydał kartę, wysyła w tym momencie do Klienta wiadomość tekstową lub elektroniczną).
Autoryzacja nie oznacza, że pieniądze zostały pobrane – oznacza jedynie, że odpowiednia kwota została „zablokowana”.
Należna kwota zostanie faktycznie pobrana w momencie przekazania zamówienia firmie kurierskiej, firmie spedycyjnej lub innemu podmiotowi upoważnionemu przez KIKO do zrealizowania dostawy.
Gwarantuje to, że kwota płatności za zamówienie zostanie pobrana z karty kredytowej dopiero w momencie faktycznego wysłania Produktów i tylko do wartości Produktów faktycznie wysłanych.

PayPal
PayPal, spółka należąca do grupy eBay, oferuje szybki i bezpieczny system płatności.
Po złożeniu zamówienia i wybraniu PayPal jako metody płatności kupujący zostanie przekierowany do witryny internetowej PayPal, gdzie może uzyskać dostęp do swojego konta wprowadzając swój adres e-mail i hasło.
Po zarejestrowaniu można będzie dokonywać płatności przez PayPal bez konieczności ponownego wprowadzania informacji przy okazji kolejnych zakupów.
PayPal wyśle wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem dla każdej transakcji zrealizowanej z wykorzystaniem tej metody płatności.
Należy zwrócić uwagę, że kwota za zamówienie zostanie pobrana z konta PayPal w momencie przekazania zamówienia firmie kurierskiej. Kiedy zamówienie zostanie zarejestrowane w Witrynie internetowej, zostanie wysłane żądanie autoryzacji płatności w celu potwierdzenia, że na koncie PayPal Klienta znajduje się odpowiednia kwota, ale nie zostaną faktycznie pobrane żadne pieniądze.
Jeśli zamówienie zostanie anulowane, kwota zostanie zwrócona na konto PayPal Klienta.

Karty upominkowe
Karty Upominkowe KIKO to przedpłacone karty dla klientów detalicznych, które mogą zostać wykorzystane do płatności za zakupy w Witrynie internetowej. Karty upominkowe mają postać cyfrową i można je kupić i wykorzystywać wyłącznie w sieci.
Kartę upominkową można doładować (wielokrotnością kwoty 1 zł), przy czym minimalną kwotą doładowania karty jest 75 zł, a maksymalna kwota wynosi 999 zł . Karty nie mogą być ponownie doładowywane.
Aby kupić Produkty korzystając z Karty upominkowej wystarczy w procesie dokonywania zakupu wybrać „Kartę upominkową” jako metodę płatności i wprowadzić 16-cyfrowy numer (znajdujący się pod kodem kreskowym) oraz 5-cyfrowy kod zabezpieczający. Więcej informacji na temat Kart Upominkowych KIKO znajduje się w części Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w Witrynie internetowej https://www.kikocosmetics.com/pl-pl/customer-service.html

8. Metody dostawy i opłaty
8.1 KIKO zobowiązuje się dostarczyć Produkty bez nieuzasadnionej zwłoki i w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zawarcia Umowy kupna. Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, a terminy dostawy mogą być różne w zależności od miejsca przeznaczenia. Daty dostawy podawane w momencie składania zamówienia są zawsze przybliżone.

8.2. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2018/302 klienci, którzy są obywatelami Unii Europejskiej, ale nie mieszkają na terytorium Włoch, również będą mogli nabywać Produkty na włoskiej stronie internetowej KIKO. Zatem klient (włoski i/lub zamieszkały w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej) oznajmia, że jest świadomy faktu, i w pełni go akceptuje, że KIKO dostarcza Produkty wyłącznie na terenie kraju (Włochy), na adres wskazany przez Klienta i/lub do punktów odbioru, o których mowa w art. 8.4 bis poniżej (obecnych na terytorium Włoch), a dostawa odbywa się bez umawiania terminu.

8.3 KIKO nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu jakichkolwiek opóźnień w realizacji zamówień lub dostawie Produktów wymienionych w Umowie kupna, jeśli opóźnienia te nastąpiły z przyczyn niezależnych od KIKO.

8.4 Zamówione Produkty zostaną wysłane na adres korespondencyjny podany przez Klienta. Kiedy KIKO przekaże Produkty firmie kurierskiej, Klient otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą wysłanie Produktów.

8.5 Warunki dostawy różnią się w zależności od tego, czy w procesie zamawiania wybrana została „Dostawa Zwykła” czy „Dostawa Ekspresowa” – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się www.kikocosmetics.com/pl-pl/. Dostawy są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, z wyjątkiem świąt państwowych, zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej wybranej przez Klienta. Dostawę uznaje się za zrealizowaną kiedy Produkty zostaną udostępnione Klientowi do odbioru pod adresem wskazanym na formularzu zamówienia. W przypadku „Dostawy Zwykłej”, jeśli Produkty nie mogą zostać dostarczone z powodu nieobecności adresata pod wskazanym adresem, pracownik poczty pozostawi awizo, a zamówienie będzie można odebrać w urzędzie pocztowym w terminie około 10 (dziesięciu) dni roboczych. Po upłynięciu tego czasu produkty zostaną zwrócone KIKO. W przypadku „Dostawy Ekspresowej”, jeśli Produkty nie mogą zostać dostarczone z powodu nieobecności adresata pod wskazanym adresem, kurier będzie próbował skontaktować się z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu, kurier spróbuje dostarczyć przesyłkę ponownie i jeśli okaże się to niemożliwe z powodu nieobecności adresata, kurier podejmie ponowną próbę skontaktowania się z Klientem i umówienia kolejnego terminu dostawy. Jeśli kurier nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych lub w wypadku dalszego braku możliwości dostarczenia przesyłki z powodu nieobecności adresata, zamówione Produkty zostaną zwrócone KIKO. Po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty, kiedy Produkty objęte zamówieniem zostały zwrócone KIKO z powodu braku możliwości zrealizowania dostawy, Umowa kupna zostanie rozwiązana, a zamówienie anulowane. KIKO następnie zwróci kwotę wpłaconą przez Klienta po odjęciu kosztów poniesionych z tytułu zwrotu przesyłki i z tytułu jej magazynowania w pomieszczeniach firmy kurierskiej realizującej dostawę. Koszty te nie zostaną odjęte od zapłaconej kwoty, jeśli dostawa nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Klienta.

8.6 O rozwiązaniu Umowy kupna i wysokości zwracanej kwoty poinformujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kwota zostanie zwrócona w sposób identyczny z metodą płatności wybraną przez Klienta w momencie zakupu. Jeśli przed upływem 30 dni Klient ponownie poprosi o dostarczenie zamówionych Produktów, KIKO wyśle zamówienie ponownie po obciążeniu Klienta kosztami nowej wysyłki, a także kosztami zwrotu Produktów do KIKO oraz kosztami ich przechowywania. Klient nie zostanie obciążony tymi kosztami, jeśli dostawa nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Klienta.

8.7 W momencie dostarczenia Produktów przez kuriera wynajętego przez KIKO, Klient ma obowiązek uważnie sprawdzić, czy:
(a) naklejka zabezpieczająca jest nietknięta, a opakowanie nie zostało uszkodzone ani nie nosi śladów próby otwarcia; oraz
(b) liczba dostarczonych przedmiotów odpowiada liczbie podanej w dokumentach wysyłkowych.

8.8 Klient musi niezwłocznie zgłosić uszkodzenie naklejki zabezpieczającej, opakowania lub Produktów, bądź niewłaściwą liczbę paczek/przedmiotów, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta KIKO w jeden ze sposobów określonych powyżej w punkcie 1.3, wskazując zamówienie, którego dotyczą te problemy.

8.9 W razie wystąpienia zdarzeń, na które żadna ze stron nie ma wpływu w uzasadnionym zakresie, w tym w szczególności niedostępności środków transportu lub nieprzewidzianych bądź nieuniknionych zdarzeń (np. klęski żywiołowe, ekstremalne zjawiska pogodowe, spory pracownicze), które spowodują opóźnienie dostawy, utrudnią ją, uniemożliwią lub spowodują znaczny wzrost ponoszonych przez KIKO kosztów dostawy, KIKO ma prawo podzielić, wysłać ponownie lub anulować zamówienie w całości lub w części, bądź też odstąpić od Umowy kupna. W takich przypadkach KIKO musi niezwłocznie powiadomić Klienta o swojej decyzji wysyłając wiadomość elektroniczną na adres podany przez Klienta; Klient ma prawo uzyskać zwrot wyłącznie kwoty już zapłaconej i nie może wnieść żadnych roszczeń przeciwko KIKO z jakiegokolwiek powodu.

9. Kupony rabatowe – promocje

9.1 Wszelkie kupony rabatowe i kody promocyjne Klient może wykorzystać w momencie wypełniania przez formularza zamówienia. System automatycznie zmieni całkowity koszt zamówienia, pomniejszając go stosownie do wysokości rabatu lub zniżki.

9.2 Kupony można łączyć z innymi promocjami tylko, jeśli wyraźnie wskazano taką możliwość.

10. Prawo do odstąpienia i jego skutki

10.1 Klient ma prawo odstąpić od Umowy kupna wedle własnego uznania i bez podawania powodu w ciągu 14 dni („okres odstąpienia”) w sposób opisany w punkcie 10.

10.2 Okres odstąpienia kończy się: (i) 14 dni po otrzymaniu Produktów przez Klienta lub podmiot zewnętrzny – z wyłączeniem firmy kurierskiej, jej pracowników oraz podwykonawców – lub (ii) w przypadku Umowy kupna dotyczącej wielu Produktów stanowiących jedno zamówienie, ale dostarczanych osobno, 14 dni po otrzymaniu ostatniego przedmiotu przez Klienta lub podmiot zewnętrzny – z wyłączeniem firmy kurierskiej, jej pracowników oraz podwykonawców.

10.3 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient musi poinformować KIKO o swojej decyzji odstąpienia od Umowy kupna składając jednoznaczne oświadczenie (np. wysyłając pismo pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Choć nie ma takiego obowiązku, można do tego wykorzystać wzór formularza odstąpienia dostępny pod adresem: Cancellation Form. KIKO bezzwłocznie powiadomi Klienta, że uznaje powiadomienie o odstąpieniu.

10.4 Aby skorzystać z okresu odstąpienia, Klient musi wysłać informację o odstąpieniu przed upływem tego okresu.

10.5 Jeśli Klient odstąpi od Umowy kupna, wszystkie wpłaty na rzecz KIKO zostaną zwrócone, wliczając w to koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów związanych z wybraniem przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy z dostępnych, tj. „sposobu standardowego”), bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni od daty otrzymania przez KIKO informacji o decyzji Klienta o odstąpieniu od Umowy Kupna. KIKO może wstrzymać zwrot kosztów do momentu otrzymania zwrotu Produktów lub, jeśli nastąpi to wcześniej, do dnia przedstawienia przez Klienta dowodu potwierdzającego ich zwrot. Kwota zostanie zwrócona w ten sam sposób, który został wybrany przez Klienta jako metoda płatności w momencie zakupu Produktów, chyba że wyraźnie ustalono inaczej. Klient w żadnym przypadku nie poniesie żadnych kosztów za wyjątkiem tych opisanych poniżej w punkcie 10.6.

10.6 Klient musi odesłać Produkty lub dostarczyć je KIKO S.p.A. do rąk CEVA Logistic, SP 122 della Francesca Km 7, 24040, Pognano (BG), Włochy, bez zbędnej zwłoki i w ciągu 14 dni od daty skorzystania z prawa do odstąpienia. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli Klient wyśle Produkty przed upływem 14 dni. Bezpośredni koszt zwrotu Produktów ponosi Klient. Jeśli Produkty będą nosiły ślady wykraczające poza ślady normalnego użytkowania, przekładające się na zmniejszenie ich wartości, zwrócona kwota zostanie stosownie pomniejszona. Ze zwracanymi Produktami należy uprzednio obchodzić się wyłącznie w sposób konieczny do ustalenia ich rodzaju, właściwości i funkcji.

10.7 Klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia w przypadku przedmiotów szczelnie zapakowanych z przyczyn higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia, które zostały rozpakowane po dostarczeniu.

11. Niezgodność produktów i produkty wadliwe

11.1 Produkty oferowane w Witrynie internetowej są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi. KIKO ma prawny obowiązek dostarczać Produkty zgodne z Umową kupna. Konsumentom przysługują pewne prawa dotyczące Produktów wadliwych lub niezgodnych z opisem, na które niniejsze Warunki sprzedaży nie mają wpływu. Porady na temat przysługujących praw można otrzymać od miejskiego lub rejonowego rzecznika praw konsumenta lub od organizacji konsumenckich (np. Polskiej Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich).

11.2 Z zastrzeżeniem postanowień punktów 3.3 i 3.4 podanych powyżej, jeśli zakupione Produkty nie odpowiadają opisowi zamieszczonemu w Witrynie internetowej lub są wadliwe bądź uszkodzone, Klient powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w jeden ze sposobów opisanych powyżej w punkcie 1.3.

11.3 Następnie pracownik KIKO poinformuje Klienta o sposobach zwrotu poniesionych kosztów, określonych w punktach 11.2 i 11.3; Klient może wybrać dowolny z nich wedle własnego uznania.

12. Przetwarzanie danych osobowych
KIKO przetwarza dane na temat Klientów zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, zgodnie z zasadami zawartymi w specjalnej części Witryny internetowej zatytułowanej „Informacja dotycząca poufności” (patrz https://www.kikocosmetics.com/pl-pl/bezpieczne-zakupy/gdpr-privacy-policy-new.html).

13. Korespondencja i roszczenia
Wszelka korespondencja i roszczenia kierowane przez Klientów do KIKO w związku z Umowami kupna mogą być przekazywane metodami opisanymi powyżej w punkcie 1.3.  

14. Prawa własności intelektualnejWszystkie znaki handlowe (zastrzeżone i nie), a także wszelka własność intelektualna, znaki szczególne i nazwy, obrazy, fotografie, teksty lub grafiki i w ujęciu bardziej ogólnym wszelkie inne wartości niematerialne chronione międzynarodowymi przepisami prawa lub konwencjami dotyczącymi praw własności intelektualnej i własności przemysłowej powielone w Witrynie internetowej pozostają wyłączną własnością KIKO lub jej cedentów; uzyskując dostęp do Witryny internetowej lub zawierając Umowę kupna Klient nie otrzymuje żadnych praw do wymienionych powyżej elementów. Wykorzystywanie tych elementów, również jedynie w części, bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia od KIKO jest zabronione. KIKO zastrzega sobie wszystkie stosowne prawa.

15. Obowiązujące przepisy i właściwość miejscowa

15.1 Niniejsze Ogólne warunki, a także wszelkie inne umowy zawarte z Klientem, podlegają przepisom polskiego prawa.

15.2 Wyłącznymi sądami właściwymi dla jakichkolwiek kwestii spornych wynikających z lub związanych z interpretacją, realizacją, ważnością lub skutecznością tych Ogólnych warunków oraz wszelkich innych umów zawieranych z Klientami będą sądy polskie..

15.3  Spory zaistniałe między Klientem oraz KIKO mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowej. Klient może, między innymi, skierować spór do rozstrzygnięcia przez jeden ze Stałych Konsumenckich Sądów Polubownych działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub wszcząć postępowanie mediacyjne. Aby wszcząć postępowanie, należy złożyć do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Stały Konsumencki Sąd Polubowny. Zarówno Klient, jak i KIKO muszą wyrazić zgodę na skorzystanie z każdej metody alternatywnego rozstrzygania sporów.

16. Każdy klient może zamówić maksymalnie 25 sztuk danego produktu a wartość zamówienia nie może przekroczyć 3000 Euro (400 euro - przy zamówieniach realizowanych z odbiorem za pobraniem).

Produkty, usługi oraz towary i usługi promocyjne sprzedawane na stronie KIKO Cosmetics przeznaczone są wyłącznie na sprzedaż dla konsumentów, do ich osobistego użytku.

Sprzedaż lub odsprzedaż produktów, usług oraz towarów i usług promocyjnych nabytych przez stronę KIKO Cosmetics może naruszać prawa własności intelektualnej KIKO, dobra osobiste KIKO lub przepisy prawa regulujące dystrybucję kosmetyków, o ile takie mają zastosowanie. KIKO może skorzystać z przysługujących środków prawnych wobec każdej sprzedaży lub odsprzedaży produktów, usług oraz towarów i usług promocyjnych nabytych przez stronę KIKO Cosmetics w szczególności w sytuacji, która wskazuje na to, że klient nabył produkty, usługi lub towary i usługi promocyjne w celu ich dalszej sprzedaży lub odsprzedaży a nie jako konsument, do swojego osobistego użytku.

KIKO Cosmetics zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub anulowania zamówienia towarów lub usług w przypadku podejrzenia, że klient narusza określone w niniejszym dokumencie warunki sprzedaży.

17.  REGULAMIN SPRZEDAŻY SPERSONALIZOWANYCH GRAWEROWANYCH PRODUKTÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.KIKOCOSMETICS.COM/PL-PL/

1. KIKO oferuje możliwość zakupu spersonalizowanych grawerowanych wersji Szminki Velvet Passion Matte Lipstick (dalej jako: „Produkt”)*.
2. Z uwagi na fakt, że Produkt po jego spersonalizowaniu staje się produktem wyprodukowanym według specyfikacji Klienta w rozumieniu przepisów prawa, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu takiego spersonalizowanego Produktu. Wyłączenie prawa do odstąpienia wynika z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
3. W ramach jednego zamówienia Klient może dokonać zakupu tylko jednego spersonalizowanego Produktu danego koloru (np. jedną czerwoną szminkę). Klient w ramach jednego zamówienia może dokonać zakupu więcej niż jednego spersonalizowanego Produktu pod warunkiem, że są różnego koloru (np. jedna czerwona szminka i jedna różowa szminka).
4. KIKO oferuje sprzedaż spersonalizowanych grawerowanych produktów od dnia 11 maja 2017 roku do wyczerpania zapasów. KIKO może w dowolnym momencie skrócić czas obowiązywania oferty, bez podawania przyczyn.
5. Z oferty zakupu spersonalizowanych grawerowanych wersji Produktów skorzystać może każdy klient dokonujący zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu („Klient”).
6. W przypadku skorzystania z oferty zakupu spersonalizowanej grawerowanej wersji Produktu, do zwykłej ceny Produktu nie zostanie doliczona żadna dodatkowa opłata.
7. KIKO zastrzega sobie, że w przypadku zakupu spersonalizowanej grawerowanej wersji Produktów, że ich dostawa może wydłużyć się o jeden dzień w stosunku do terminu dostawy produktów niespersonalizowanych.
8. Przed ostatecznym zaakceptowaniem grawerowanej treści, Klient otrzyma możliwość jej sprawdzenia i poprawienia. KIKO nie jest zobowiązana do sprawdzania lub poprawiania grawerowanej treści.
9. Poprzez ostateczną akceptację grawerowanej treści Klient oświadcza, że nie ma ona charakteru wulgarnego, naruszającego dobre obyczaje lub moralność, oraz że poprzez jej umieszczenie na Produkcie nie zostaną naruszone dobra osobiste żadnych osób trzecich. Jeżeli w ocenie KIKO treść, którą Klient chce zamieścić na produkcie nie spełnia wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym, KIKO zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.
10. Niniejsza oferta specjalna nie podlega łączeniu z innymi ofertami specjalnymi lub kodami promocyjnymi, chyba że jest to wyraźnie przewidziane w treści takiej oferty.
11. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa warunki sprzedaży spersonalizowanych grawerowanych produktów KIKO MILANO w sklepie internetowym www.kikocosmetics.com/pl-pl/ („Sklep”).
12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do sprzedaży spersonalizowanych grawerowanych produktów KIKO MILANO zastosowanie mają Ogólne warunki sprzedaży produktów KIKO MILANO dostępne na stronie http://www.kikocosmetics.com/pl-pl/bezpieczne-zakupy/warunki-sprzedazy.html.
13. Właścicielem i zarządcą witryny www.kikocosmetics.com/pl-pl/ jest KIKO S.p.A. z siedzibą w Bergamo via Giorgio e Guido Paglia n.1/D, Włochy, a sprzedawcą produktów za pośrednictwem witryny jest  KIKO S.p.A. z siedzibą w Bergamo via Giorgio e Guido Paglia n.1/D, NIP:   02817030162,   NR 12132110151 ,  kapitał zakładowy  31.502.087,00 (dalej zwana „KIKO”).

*Nowa bezpłatna usługa