Zamknij
  • MyAccount
  • Lista życzeń
  • Wylogowanie
Koszyk 0
MenuSklepy KIKO
  • Sklepy KIKO
  • MyAccount
  • Lista życzeń
  • Wylogowanie

Ogólne warunki

Karta KIKO umożliwia wynagradzanie naszych stałych klientów i podziękowanie im za ciągłe korzystanie z naszych produktów i usług. Osoba („Ty”, „Twój”, „Posiadacz/Posiadacze Karty KIKO” i odmiany fleksyjne tych słów) podejmująca decyzję o zarejestrowaniu się, a następnie otrzymująca Kartę KIKO i korzystająca z niej, będzie otrzymywać takie korzyści jak rabaty, promocje oraz będzie mieć możliwość uczestnictwa w programie lojalnościowym KIKO („Program Lojalnościowy KIKO Rewards”) i zdobywania punktów w ramach tego programu we wszystkich sklepach KIKO na terenie Polski („Sklep/Sklepy na terenie Polski”) i w sklepie internetowym www.kikocosmetics.pl („Polska Witryna Internetowa”). Aby móc skorzystać z tej oferty, musisz zaakceptować poniższy regulamin („Regulamin karty KIKO”).

Organizator Promocji: KIKO POLSKA SP. Z O.O, Skałeczna 2, 31-065, Kraków (NIP: 6762480349, REGON: 12322697300000, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, KRS: 0000528277, Kapitał zakładowy: 5000 zł) („KIKO”, „Organizator Promocji”, „My”, „Nas”, „Nasz” i odmiany fleksyjne tych słów).

Niniejszy Regulamin dotyczy rejestracji oraz korzystania z Karty KIKO, którą tworzy i zarządza Organizator Promocji. Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie zmienia warunków jakiejkolwiek innej umowy zawartej z KIKO w związku z oferowanymi przez KIKO produktami, usługami itp.

PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. ZAREJESTROWANIE SIĘ, A NASTĘPNIE OTRZYMANIE I KORZYSTANIE Z KARTY STAŁEGO KLIENTA KIKO JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZEGO REGULAMINU, NIE MOŻESZ ZAREJESTROWAĆ SIĘ, A NASTĘPNIE OTRZYMAĆ ANI KORZYSTAĆ Z KARTY STAŁEGO KLIENTA KIKO.

Niniejszy Regulamin oraz regulamin dotyczący Programu lojalnościowego KIKO Rewards („Regulamin programu lojalnościowego KIKO Rewards”) http://www.kikocosmetics.pl/kiko-rewards/regulamin.html są dostępne do wglądu dla Posiadaczy Karty KIKO:
• w Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl)
• w Sklepach w Polsce
• w aplikacji „KIKO Rewards” na urządzenia mobilne („Aplikacja KIKO”).

KIKO zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub wycofania Karty KIKO (albo jakiejkolwiek jej części) lub niniejszego Regulaminu, innej polityki spółki lub wytycznych dotyczących Karty KIKO w dowolnej chwili i wedle własnego uznania. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone w Polskiej Witrynie Internetowej www.kikocosmetics.pl i w Aplikacji KIKO; ponadto stosowna informacja zostanie przesłana na adres e-mail albo wiadomością tekstową. Zmiany wejdą w życie 30 (trzydzieści) dni po ich opublikowaniu. Dalsze korzystanie z Karty KIKO będzie jednoznaczne z akceptacją tych zmian lub modyfikacji. Jeśli nie akceptujesz zmienionego Regulaminu, musisz zaprzestać korzystania z Karty KIKO.

1. Kto może otrzymać Kartę KIKO?
Możesz zarejestrować się, a następnie otrzymać i korzystać z Karty KIKO, jeśli mieszkasz w Polsce i masz ukończone 18 (osiemnaście) lat. Jeśli masz poniżej 18 (osiemnastu) lat, musisz wcześniej uzyskać zgodę rodziców, opiekunów lub przedstawiciela prawnego. KIKO zastrzega sobie prawo do zażądania pisemnego potwierdzenia uzyskania takiej zgody.

Nie możesz zarejestrować się, a następnie otrzymać i korzystać z Karty KIKO, jeśli wykorzystujesz zakupione produkty, usługi itp. w celach komercyjnych lub zawodowych.

2. Jak otrzymać Kartę KIKO
Karta KIKO jest wydawana bezpłatnie po dokonaniu rejestracji w jeden z wymienionych poniżej sposobów (aktywacja karty może wiązać się z kosztami transmisji danych, które ponosi posiadacz karty zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej lub dostawcy usług internetowych):

(a) Przez Aplikację KIKO
Należy pobrać bezpłatną aplikację „KIKO Rewards” na urządzenia mobilne ze sklepu Apple lub Android (Google Play) oraz wypełnić i wysłać formularz rejestracji Karty KIKO. Gdy już otrzymamy i zaakceptujemy Twój formularz rejestracji, prześlemy na Twoje urządzenie mobilne unikalny Kod QR reprezentujący Twoją Kartę KIKO. Kod QR to Karta KIKO.

(b) Przez Polską Witrynę Internetową
Odwiedź Polską Witrynę Internetową pod adresem www.kikocosmetics.pl i wypełnij formularz rejestracji Karty KIKO, który znajduje się na powyższej stronie pod przyciskiem „Zarejestruj się”. Gdy już otrzymamy i zaakceptujemy Twój formularz rejestracji, udostępnimy do ściągnięcia plik PDF zawierający unikatowy kod QR reprezentujący Kartę KIKO. Kod QR to Karta KIKO.

Aby otrzymać Kartę KIKO, wymagane są aktualne i poprawne dane Posiadacza Karty KIKO.

Wszystkie Karty KIKO są własnością KIKO.

Ograniczenie do 1 (jednej) Karty KIKO na osobę w Polsce. Prośby o wydanie dodatkowych Kart KIKO zgłaszane przez posiadacza Karty KIKO będą uznawane za niewłaściwe korzystanie z Karty KIKO w rozumieniu przepisów niniejszego Regulaminu. Jeśli KIKO dowie się, że Posiadacz Karty KIKO jest w posiadaniu więcej niż 1 (jednej) aktywnej Karty KIKO w Polsce, KIKO może dezaktywować wszystkie lub część tych kart wedle własnego uznania.

3. Korzyści płynące z posiadania Karty KIKO
Karta KIKO umożliwia korzystanie z promocji i rabatów oferowanych przez KIKO i zarezerwowanych dla Posiadaczy Karty KIKO, jak również pozwala zdobywać punkty lojalnościowe w ramach Programu Lojalnościowego KIKO Rewards (patrz Regulamin Korzystania z Programu Lojalnościowego KIKO Rewards) http://www.kikocosmetics.pl/kiko-rewards/regulamin.html w Sklepach w Polsce oraz w Polskiej Witrynie Internetowej www.kikocosmetics.pl w ramach zakupów dostarczanych na adres w Polsce.

KIKO zastrzega sobie prawo do modyfikowania listy produktów lub usług, które można otrzymać z wykorzystaniem Karty KIKO w ramach poszczególnych promocji.

Informacje dotyczące regulaminu i procedur związanych z poszczególnymi promocjami (w tym ze zdobywaniem punktów „KIKO Rewards”) będą dostępne w Polskiej Witrynie Internetowej www.kikocosmetics.pl oraz w Sklepach w Polsce.

4. Jak korzystać z Karty KIKO
Aby skorzystać z Karty KIKO i płynących z niej korzyści, musisz przed dokonaniem płatności przedstawić swoją Kartę KIKO przy kasie, pokazując osobisty kod QR na swoim telefonie albo pokazując wydruk z pliku PDF, a w przypadku płatności internetowych zalogować się w Polskiej Witrynie Internetowej przed zapłaceniem za wybrane produkty.

Każda Karta KIKO jest ściśle przypisana do danego Posiadacza Karty KIKO, który zarejestrował się i poprosił o wydanie Karty KIKO; nie można jej przekazać osobie trzeciej ani też nie może z niej korzystać nikt poza Posiadaczem Karty KIKO.

Posiadacz Karty KIKO ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego używania Karty KIKO, w tym przez osoby trzecie. W wypadku zgubienia lub kradzieży Karty KIKO (np. zgubienia lub kradzieży smartfona należącego do Posiadacza Karty KIKO), Posiadacz Karty KIKO musi niezwłocznie poinformować o tym Centrum Obsługi Klienta KIKO.

5. Obsługa klienta oraz reklamacje
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Karty KIKO, Posiadacz Karty KIKO może skontaktować się z pracownikami Centrum Obsługi Klienta KIKO w godzinach od 9:00 do 19:00, od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem świąt państwowych obowiązujących w Polsce, odwiedzić podstronę „Najczęściej zadawane pytania” (FAQ) znajdującą się w Polskiej Witrynie Internetowej www.kikocosmetics.pl lub skorzystać z Aplikacji KIKO.

Z Centrum Obsługi Klienta KIKO można skontaktować się wysyłając wiadomość elektroniczną na adres customercare-pl@customercare.kikocosmetics.com albo wypełniając internetowy formularz kontaktowy dla klientów, który można znaleźć w Polskiej Witrynie Internetowej www.kikocosmetics.pl i podając swój numer telefonu na formularzu z prośbą o oddzwonienie i bezpłatną rozmowę z pracownikiem obsługi klienta.

Wszelkie kwestie sporne lub reklamacje dotyczące użycia Karty KIKO należy zgłaszać do Centrum Obsługi Klienta KIKO w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty zdarzenia będącego przyczyną sporu lub roszczenia.

KIKO może skontaktować się z Posiadaczem Karty KIKO korzystając z najbardziej aktualnego adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego udostępnionych przez Posiadacza Karty KIKO.

6. Poufność
Po zarejestrowaniu się i otrzymaniu Karty KIKO będziemy mieć prawo wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia programu Karty KIKO oraz umożliwienia Ci udziału w programie Karty KIKO, co obejmuje:
(a) wydanie Karty KIKO;
(b) śledzenie Twojej historii zakupów;
(c) przyznawanie i śledzenie Punktów i Bonów w ramach Programu Lojalnościowego KIKO Rewards;
(d) przesyłanie informacji na temat ofert specjalnych i promocyjnych, informacji o wydarzeniach, a także wiadomości – po uprzednim wyrażeniu zgody na przesyłanie takich wiadomości;
(e) aktualizowanie sporządzanego przez nas profilu Twoich preferencji konsumenckich, abyśmy mogli lepiej dostosować nasze produkty i usługi do Twoich potrzeb.

Twoje dane osobowe będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności, która jest dostępna w Aplikacji KIKO (w części „Prywatność”) oraz w Polskiej Witrynie Internetowej http://www.kikocosmetics.pl/bezpieczne-zakupy/polityka-prywatnosci.html Wnioski o udzielenie informacji.

Strony zainteresowane mogą skontaktować się z KIKO pod adresem privacy@percassi.com, aby sprawdzić swoje dane, uzupełnić je, zmodyfikować, bądź usunąć, czy też zabronić ich przetwarzania.

Wnioski o udzielenie informacji w związku ze spornym saldem Punktów należy kierować do pracowników Centrum Obsługi Klienta KIKO w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty zakupu w Sklepie w Polsce albo w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakupu w Polskiej Witrynie Internetowej www.kikocosmetics.pl.

7. Zastrzeżenie
W żadnym razie KIKO nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Posiadacza Karty KIKO za jakiekolwiek użycie Karty KIKO w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

Jeśli Karta KIKO zostanie wykorzystana w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub z warunkami uczestnictwa w konkretnych promocjach lub zostanie użyta niewłaściwie, KIKO może dezaktywować Kartę KIKO bez uprzedniego powiadomienia, usuwając wszystkie korzyści zgromadzone przez Posiadacza Karty KIKO zgodnie z postanowieniami punktu 10 poniżej. KIKO zastrzega sobie prawo do wejścia na drogę prawną przeciwko Posiadaczowi Karty KIKO.

Posiadacze Karty KIKO ponoszą wszystkie koszty transmisji danych w urządzeniach mobilnych naliczane przez operatorów sieci komórkowych lub dostawców usług internetowych.

8. Zakończenie programu Karty KIKO
KIKO może w każdej chwili zawiesić lub zakończyć program Karty KIKO. Posiadacze Karty KIKO zostaną poinformowani o zakończeniu i zawieszeniu programu (oraz o związanych z tym konsekwencjach) na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem lub zawieszeniem programu albo, w przypadku zawieszenia programu, najszybciej jak to możliwe albo, najpóźniej niezwłocznie po tym, jak program zostanie zakończony lub zawieszony. KIKO powiadomi Posiadaczy Karty KIKO poprzez Polską Witrynę Internetową www.kikocosmetics.pl albo poprzez Aplikację KIKO, w Sklepach w Polsce, a także wyśle wiadomość na adres e-mail, wiadomość tekstową lub skontaktuje się za pomocą innego środka komunikacji.

9. Wykluczenie z programu Karty KIKO
KIKO może w dowolnej chwili wykluczyć Posiadacza Karty KIKO z udziału w programie Karty KIKO poprzez anulowanie danej Karty KIKO ze skutkiem natychmiastowym i z uzasadnionej przyczyny, przekazując Posiadaczowi Karty KIKO szczegółowe pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. Do uzasadnionych przyczyn zaliczyć można w szczególności, lecz nie wyłącznie, nieuczciwe lub niewłaściwe korzystanie z Karty KIKO lub jej numeru, a także inne naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu, naruszenie zasad udziału w poszczególnych promocjach, bądź naruszenie obowiązującego prawa. KIKO poinformuje o tym fakcie Posiadacza Karty KIKO w wiadomości elektronicznej, wiadomości tekstowej lub przy wykorzystaniu innej metody komunikacji oraz poda przyczyny wykluczenia z programu Posiadacz Karty KIKO może odwołać się od decyzji wykluczenia z programu w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania powiadomienia o wykluczeniu wysyłając pisemne oświadczenie wraz z uzasadnieniem na adres Centrum Obsługi Klienta KIKO (szczegóły w punkcie 5 powyżej). Centrum Obsługi Klienta KIKO udzieli odpowiedzi w ciągu czternastu (14) dni i poinformuje Posiadacza Karty KIKO o ostatecznej decyzji KIKO dotyczącej wykluczenia z programu Karty KIKO. Rozumiesz i zgadzasz się, że w takim przypadku automatycznie wygasają i przepadają wszystkie prawa i korzyści związane z Kartą KIKO, w tym uczestnictwo w Programie lojalnościowym KIKO Rewards (patrz Regulamin programu lojalnościowego KIKO Rewards) http://www.kikocosmetics.pl/kiko-rewards/regulamin.html oraz wszystkie niewykorzystane Punkty, Bony i korzyści zgromadzone na Karcie KIKO.

10. Rezygnacja z udziału w programie Karty KIKO
Posiadacze Karty KIKO mogą w dowolnej chwili zakończyć swój udział w programie Karty KIKO rezygnując z Karty KIKO, co można zrobić kontaktując się z pracownikami Centrum Obsługi Klienta KIKO, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 5 niniejszego Regulaminu albo wypełniając internetowy formularz dotyczący kodu QR dla klienta, który można znaleźć w Polskiej Witrynie Internetowej www.kikocosmetics.pl i podanie swojego numeru telefonu w formularzu z prośbą o oddzwonienie i bezpłatną rozmowę z pracownikiem obsługi klienta. Rozumiesz i zgadzasz się, że w momencie zakończenia uczestnictwa w programie Karty KIKO wygasają i przepadają wszystkie prawa i korzyści związane z Kartą KIKO, w tym możliwość uczestnictwa w Programie lojalnościowym KIKO Rewards (patrz Regulamin programu lojalnościowego KIKO Rewards) http://www.kikocosmetics.pl/kiko-rewards/regulamin.html oraz wszystkie niewykorzystane Punkty, Bony i korzyści zgromadzone na Karcie KIKO.

11. Prawo właściwe
Wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a jedynymi sądami właściwymi w tym zakresie są sądy polskie.

Top
Zamknij