KIKO MILANO nie wykonuje i nie zleca przeprowadzenia testów na zwierzętach, zgodnie z odpowiednią normą europejską.

Gwarancja dotyczy nie tylko gotowych produktów, lecz również surowców ostatniej generacji, testowanych od 2004 r. do dnia dzisiejszego. Dyrektywa europejska w sprawie wyrobów kosmetycznych zabrania faktycznie, od 2004 r., testów na zwierzętach gotowych produktów, praktyki zarzuconej przez przemysł kosmetyczny ponad 15 lat przed wejściem w życie dyrektywy. Dnia 11 marca 2009 r. wszedł ponadto w życie zakaz sprzedaży, na terytorium UE, nie tylko kosmetyków, których skład był przedmiotem eksperymentów na zwierzętach, lecz również produktów, które zawierają składniki testowane na zwierzętach, poza obszarem Wspólnoty Europejskiej.

W marcu 2013 r. dołączył zakaz sprzedaży kosmetyków zawierających składniki testowane w szczególnych badaniach toksyczności (toksyczność dawki powtarzanej, toksyczność reprodukcyjna (szkodliwe działanie na rozrodczość), toksykokinetyka) na surowcach do użycia w wyrobach kosmetycznych.

Firma KIKO śledzi postępy włoskiego i europejskiego przemysłu kosmetycznego w poszukiwaniu eksperymentów zastępczych dla testów toksykologicznych, które chroniłyby prawa konsumentów.

Zarejestruj się na stronie

by skorzystać ze specjalnych ofert

Wysyłek produktów

na całym terytorium kraju

Spodziewane w ciągu 2-4 dni

zamówienia ekspresowe dostawy

ŁATWE ZWROTY

nawet do 14 dni