• Registreer je
  • KIKO KISSES
Winkelwagen 0
MenuKIKO-winkels
  • KIKO-winkels
  • KIKO KISSES

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2016/679 ("AVG") - NIEUWSBRIEVEN

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

KIKO NEDERLAND B.V.

Address: Aarle-Rixtelseweg 14, NL 5707 GL Helmond, Chamber of Commerce number 61621102, VAT number NL 854417072B01

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (Data Protection Officer - DPO)

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (Data Protection Officer - DPO)

GEGEVENSVERWERKINGSDOELEINDEN
RECHTSGROND VOOR HET VERWERKEN VAN GEGEVENS
OPSLAGPERIODE
Stuur informatie per e-mail (Nieuwsbrieven) naar partijen die daarom vragen door hun e-mailadres in het relevante dataformulier in te voeren.
Uitvoer van het contract dat de betrokkene betreft.
Verzamelde gegevens (e-mailadres) worden bewaard totdat de ontvangers van de nieuwsbrief zich uitschrijven van de dienst. Na deze datum worden de gegevens vernietigd of anoniem gemaakt, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan technische wis- en back-upprocedures.
Marketingdoeleinden (verzenden van zakelijke/promotionele communicatie) over de producten/diensten van het bedrijf. Klanttevredenheidsonderzoeken, marktonderzoek en statistische analyses.
Toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van de klant (die optioneel is en te allen tijde kan worden ingetrokken).
24 maanden na het geven van toestemming.
VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

In overeenstemming met artikel 13, lid 2, onderdeel e) van de AVG, is het verstrekken van een e-mailadres nodig voor de gevraagde service, daarom betekent een weigering om deze informatie te geven dat het niet mogelijk is om nieuwsbrieven te sturen.

UITSCHRIJVEN VAN DE DIENST

UITSCHRIJVEN VAN DE DIENST

Om de ontvangst van de "nieuwsbrieven" te stoppen, klik je op de link "uitschrijven" onderaan je nieuwsbrief or log je in met je account en klik je op de knop "uitschrijven".

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Gegevens kunnen worden meegedeeld aan externe partijen die optreden als verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld toezichthoudende instanties en autoriteiten en openbare of particuliere partijen in het algemeen die gemachtigd zijn om gegevens te verzoeken.

Gegevens kunnen namens de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt door externe partijen die zijn aangewezen als verwerkers die speciale activiteiten uitvoeren voor de verwerkingsverantwoordelijken. Deze betrokkenen vallen onder de volgende categorieën:

Bedrijven die tot de KIKO Group behoren en die ondersteunende diensten leveren aan de verwerkingsverantwoordelijke om organisatorische redenen;

Bedrijven die e-mail-verzendingsdiensten, beheer en onderhoud van het elektronische platform bieden;

Bedrijven die instrumentele diensten bieden voor de verwerkingsdoeleinden waar in dit informatieve bericht naar wordt verwezen (mediabureau's: IT-leveranciers, carriers, softwarebedrijven en systeemintegratoren, klantenservicebedrijven, consulenten...);

d. Bedrijven die ondersteuning bieden voor het uitvoeren van marktonderzoeken.

PARTIJEN DIE GEMACHTIGD ZIJN OM GEGEVENS TE VERWERKEN

PARTIJEN DIE GEMACHTIGD ZIJN OM GEGEVENS TE VERWERKEN

De gegevens kunnen worden verwerkt door werknemers van bedrijfsafdelingen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de hierboven beschreven activiteiten, die zijn gemachtigd om de gegevens te verwerken en die de juiste bedrijfsinstructies hebben gekregen.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

Er worden geen gegevens overgedragen buiten de Europese Unie.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE - KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE

RECHTEN VAN DE BETROKKENE - KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE

Door contact op te nemen met het kantoor KIKO NEDERLAND B.V. Aarle-Rixtelseweg 14, NL 5707 GL Helmond, via e-mail sent to privacy.kikobe_nl@percassi.com kan de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke vragen om inzage van persoonsgegevens, of om de correctie of verwijdering van persoonsgegevens; deze heeft ook het recht om de verwerking van de gegevens te beperken[1] in de gevallen die worden beschreven in artikel 18 van de AVG.

Bovendien heeft de betrokkene, in het geval dat de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedés, het recht om de persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om de gegevens door te zenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder daarbij te worden gehinderd.

De betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij verblijft of werkt, of in de lidstaat waarin de vermeende inbreuk plaatsvond.

 

[1] Wat is het recht van beperking?

Dat is de tijdelijke verwerking van gegevens die alleen bestaat uit het bewaren van gegevens, in de volgende gevallen:

De betrokkene betwist de juistheid van zijn/haar persoonsgegevens, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid te controleren;

De verwerking is onrechtmatig omdat de betrokkene tegen het wissen van zijn/haar persoonsgegevens is en om beperking van het gebruik ervan verzoekt;

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig, maar de betrokkene heeft zijn/haar gegevens nodig voor gerechtelijke procedures;

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21.1 in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan zijn/haar gerechtvaardigde gronden.


INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ONLINE KLANTEN COOKIEBELEID KRACHTENS VERORDENING (EU) 2016/679 ("AVG")

Top
Sluit