Skip to main content

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

KIKO NEDERLAND B.V.

Address: Valkenburgerweg 67, 6419 AP Heerlen, Chamber of Commerce number 61621102, VAT number NL 854417072B01

 

 

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)

E-mailadres: dpo.kikobe_nl@percassi.com 

 

 

GEGEVENSVERWERKINGSDOELEINDEN RECHTSGROND VOOR HET VERWERKEN VAN GEGEVENS OPSLAGPERIODE
De gegevens die worden verstrekt door het formulier in te vullen, wordt verwerkt door het bedrijf om te antwoorden op verzoeken om informatie over het bedrijf zelf en/of de producten/diensten daarvan. Uitvoer van een contract dat de betrokkene betreft. Deze gegevens worden gedurende twee jaar bewaard om te antwoorden op verzoeken om informatie. Zodra die periode is verlopen of het verzoek is afgerond, worden de persoonsgegevens vernietigd of anoniem gemaakt zonder dat afbreuk wordt gedaan aan technische wis- en back-upprocedures.

 

VERPLICHT VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

Je gegevens (je naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres) moeten worden verstrekt om de gevraagde informatie te kunnen geven; als deze gegevens ontbreken, kan het bedrijf daarom het verzoek niet verwerken.

 

 

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen die optreden als verwerkingsverantwoordelijken (zoals toezichthoudende instanties en autoriteiten en openbare instanties die gemachtigd zijn om gegevens op te vragen) of verwerkt namens het bedrijf door partijen die zijn aangewezen als verwerkers, die de juiste bedrijfsinstructies hebben ontvangen. Deze partijen betreffen de volgende categorieën:

a. bedrijven die de website van het bedrijf beheren/onderhouden;

b. bedrijven die klantenservicebeheer hebben geleverd (zoals call centers)

c. toezichthoudende en controlerende autoriteiten en openbare instanties die het recht hebben om gegevens op te vragen

 

 

PARTIJEN DIE GEMACHTIGD ZIJN OM GEGEVENS TE VERWERKEN

Gegevens kunnen worden verwerkt door werknemers van bedrijfsafdelingen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de hierboven beschreven activiteiten, die zijn gemachtigd om de gegevens te verwerken en die de juiste bedrijfsinstructies hebben gekregen.

 

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

Het bedrijf geeft je gegevens niet door aan landen buiten de EU,

 

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE - KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE INSTANTIE

Door contact op te nemen met het kantoor KIKO NEDERLAND B.V. Valkenburgerweg 67, 6419 AP Heerlen, via een e-mail naar privacy.kikobe_nl@percassi.com kan de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke vragen om inzage van persoonsgegevens, of om de correctie of verwijdering van persoonsgegevens; de betrokkene heeft ook het recht om de verwerking van de gegevens te beperken[1] in de gevallen die worden beschreven in artikel 18 van de AVG en om bezwaar te maken tegen de verwerking in het geval van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Bovendien heeft de betrokkene, in het geval dat de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedés, het recht om de persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om de gegevens door te zenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder daarbij te worden gehinderd.

De betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij verblijft of werkt, of in de lidstaat waarin de vermeende inbreuk plaatsvond.

 

[1] Wat is het recht van beperking?

Dat is de tijdelijke verwerking van gegevens die alleen bestaat uit het bewaren van gegevens, in de volgende gevallen:

De betrokkene betwist de juistheid van zijn/haar persoonsgegevens, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid te controleren;

De verwerking is onrechtmatig omdat de betrokkene tegen het wissen van zijn/haar persoonsgegevens is en om beperking van het gebruik ervan verzoekt;

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig, maar de betrokkene heeft zijn/haar gegevens nodig voor gerechtelijke procedures;

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21.1 in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan zijn/haar gerechtvaardigde gronden.

 

 

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ONLINE KLANTEN COOKIEBELEID KRACHTENS VERORDENING (EU) 2016/679 ("AVG")