• KIKO Rewards
  • Registreer je
Winkelwagen 0
MenuKIKO-winkels
  • KIKO-winkels
  • KIKO Rewards

Algemene voorwaarden

De KIKO-kaart is een manier waarop KIKO trouwe klanten graag wil bedanken. Indien u ("u", "uw", “houder(s) van een KIKO-kaart”) ervoor kiest om zich te registreren voor een KIKO-kaart, er een aan te vragen en ze te gebruiken, zult u voordelen aangeboden krijgen, zoals kortingen, promoties en zult u de mogelijkheid krijgen om via het KIKO Rewards Programma ("KIKO Rewards Programma") deel te nemen en punten te verdienen in alle KIKO-winkels in Nederland (de "Nederlandse Winkel(s)") en in de online winkel (de "Nederlandse Website"). Dit aanbod is gebonden aan de voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt ("Algemene voorwaarden").

Promotor: KIKO Nederland B.V., of Aarle-Rixtelseweg 14, NL - 5707 GL Helmond, Handelsregisternummer: 61621102, btw-nummer: NL 854417072B01 (“KIKO”, "Promotor", “we”, "ons", "onze").

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw registratie voor en uw gebruik van de KIKO-kaart, die door de Promotor wordt aangemaakt en beheerd. Deze Algemene voorwaarden wijzigen de algemene voorwaarden van eventuele andere overeenkomsten die u mogelijk met KIKO hebt voor producten, diensten of andere op generlei wijze.

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG. ALS U ZICH REGISTREERT VOOR DE KIKO-GETROUWHEIDSKAART, ZE ONTVANGT EN GEBRUIKT, STEMT U ERMEE IN DAT U GEBONDEN BENT DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIENT U ZICH NIET TE REGISTREREN VOOR DE KIKO-GETROUWHEIDSKAART, ZE TE ONTVANGEN EN TE GEBRUIKEN.

Deze Algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het KIKO-getrouwheidsprogramma ("Algemene voorwaarden KIKO Rewards") zijn beschikbaar voor de KIKO-kaarthouders:
• op de Nederlandse Website
• in Nederlandse winkels
• op de mobiele applicatie "KIKO Rewards" (de "KIKO-app")

KIKO behoudt zich het recht voor om de KIKO-kaart (of een deel ervan) en/of deze Algemene voorwaarden of een Beleid, veel gestelde vragen of gids met betrekking tot de KIKO-kaart op elk moment en naar eigen goeddunken, zonder persoonlijke kennisgeving te wijzigen, aan te passen en/of te verwijderen. Eventuele wijzigingen zullen op de Nederlandse Website en op de KIKO-app geplaatst worden en zullen dertig (30) dagen na publicatie van de herzieningen van kracht worden. Uw voortgezet gebruik van de KIKO-kaart houdt in dat u deze wijzigingen of aanpassingen aanvaardt. Bijgevolg moet u deze Algemene voorwaarden en toepasselijke beleidslijnen regelmatig controleren om te begrijpen welke Algemene voorwaarden van toepassing zijn op de KIKO-kaart. Indien u niet akkoord gaat met de aangepaste Algemene voorwaarden, moet u het gebruik van de KIKO-kaart staken.

1. Wie kan een KIKO-kaart krijgen?
U kunt zich registreren voor de KIKO-kaart, ze ontvangen en gebruiken indien u in Nederland verblijft, achttien (18) jaar of ouder bent of indien u jonger bent dan achttien (18) moet u voorafgaand toestemming gekregen hebben van uw ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger. KIKO behoudt zich het recht voor een schriftelijke bevestiging van die toestemming te vragen.

U hebt niet de toestemming om zich te registreren voor de KIKO-kaart, er een aan te vragen en te gebruiken indien u een btw-nummer hebt en/of indien u aankopen doet voor commerciële of professionele activiteiten.

2. Hoe vraagt u een KIKO-kaart aan
De KIKO-kaart wordt gratis afgeleverd, onderworpen aan mogelijke kosten voor de internetverbinding om de KIKO-kaart te activeren die u zelf moet betalen volgens de tarieven van uw telefoonoperator of ISP, nadat u een van de volgende registratiemethodes hebt gevolgd:

(a) Via de KIKO-app
Download de gratis mobiele app “KIKO Rewards” van de Apple Store of Android Store (Google Play) en vul het registratieformulier voor de KIKO-kaart in en stuur het door. Zodra we uw registratieformulier hebben ontvangen en aanvaard, wordt een unieke QR-code voor de KIKO-kaart rechtstreeks naar uw mobiele toestel verstuurd. Deze QR-code is uw KIKO-kaart.

(b) Via de Nederlandse website
Ga naar de Nederlandse Website en vul het registratieformulier voor de KIKO-kaart in en stuur het door. U vindt het op de Nederlandse Website door op de knop "Registreren" te klikken. Zodra we uw registratieformulier hebben ontvangen en aanvaard, kunt u een pdf-bestand met een unieke QR-code voor de KIKO-kaart downloaden. Deze QR-code is uw KIKO-kaart.

Als u de vereiste gegevens niet (allemaal) invult, kan de KIKO-kaart niet uitgegeven worden.

U moet geldige en correcte gegevens van de KIKO-kaarthouder opgeven om een KIKO-kaart te kunnen ontvangen.

Alle KIKO-kaarten zijn eigendom van KIKO.

Beperkt tot één (1) KIKO-kaart per persoon in Nederland. Aanvragen voor bijkomende KIKO-kaarten door een persoon die al houder is van een KIKO-kaart zullen beschouwd worden als misbruik van de KIKO-kaart volgens deze Algemene voorwaarden. Indien KIKO zou ontdekken dat een houder van een KIKO-kaart meer dan één (1) actieve KIKO-kaart in Nederland bezit, kan KIKO naar eigen goeddunken alle of een aantal ervan inactiveren.

3. Voordelen van de KIKO-kaart
Met de KIKO-kaart kunt u profiteren van promoties en kortingen die door KIKO worden aangeboden en die voorbehouden zijn aan houders van een KIKO-kaart en deelname aan het KIKO Rewards Programma waarin u getrouwheidspunten kunt verdienen (zie de Algemene voorwaarden van KIKO Rewards) in de Nederlandse Winkels en online op de Nederlandse Website voor aankopen die geleverd worden op een adres in Nederland.

KIKO behoudt zich het recht voor de lijst met producten en diensten te wijzigen, die voor elke promotie met de KIKO-kaart kunnen aangekocht worden.

Informatie over de procedures rond individuele promoties (onder andere het verzamelen van "KIKO Rewards-punten") en specifieke deelnemingsvoorwaarden is beschikbaar op de Nederlandse Website en in alle Nederlandse Winkels.

4. Zo gebruikt u de KIKO-kaart
Om de KIKO-kaart te gebruiken en te genieten van de voordelen ervan, moet u uw KIKO-kaart aan de kassa tonen met de persoonlijke QR-code op uw mobiele toestel of uw pdf-afdruk voordat u de betaling uitvoert of, bij online aankopen, moet u zich aanmelden op de Nederlandse Website voor u uw aankopen betaalt.

Elke KIKO-kaart is strikt persoonlijk voor de KIKO-kaarthouder die geregistreerd werd en die de KIKO-kaart heeft aangevraagd, en kan niet overgedragen worden aan derden of door een andere persoon dan de houder van de KIKO-kaart gebruikt worden.

De houder van de KIKO-kaart is als enige aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het misbruik van de KIKO-kaart, inclusief derden. In geval van verlies of diefstal van de KIKO-kaart (bv. verlies of diefstal van de smartphone van de houder van de KIKO-kaart), moet de KIKO-kaarthouder KIKO onmiddellijk inlichten door contact op te nemen met het klantenserviceteam van KIKO.

5. Klantenservice en klachten
Voor vragen betreffende de KIKO-kaart of het KIKO Rewards Programma kunnen houders van een KIKO-kaart contact opnemen met het KIKO-klantenserviceteam, tussen 9.00 en 19.00 uur, van maandag tot zaterdag, met uitzondering van feestdagen in Nederland. U kunt ook de veelgestelde vragen op de Nederlandse Website of de KIKO-app lezen.

U kunt contact opnemen met de KIKO-klantenservice door een e-mailbericht te versturen naar customercare-nl@customercare.kikocosmetics.com of door het online contactformulier voor klanten in te vullen. Dit vindt u op de Nederlandse Website en uw telefoonnummer in het formulier in te vullen. Een medewerker van de klantenservice belt u dan gratis terug.

Eventuele geschillen of klachten met betrekking tot het gebruik van de KIKO-kaart moeten ingediend worden bij de KIKO-klantenservice binnen de vijftien (15) dagen vanaf het evenement dat leidde tot het geschil of het verzoek.

KIKO kan contact opnemen met de houder van de KIKO-kaart op het recentste postadres, e-mailadres of mobiele telefoonnummer dat de houder van de KIKO-kaart opgaf.

6. Privacy
Na uw registratie voor en het gebruik van de KIKO-kaart hebben we het recht uw persoonlijke informatie te gebruiken om het KIKO-kaartprogramma te beheren en uw deelname aan het KIKO-kaartprogramma mogelijk te maken, o.a. maar niet beperkt tot:
(a) Om een KIKO-kaart op uw naam aan te maken;
(b) Om uw aankoopgeschiedenis bij te houden;
(c) Om punten en bonnen uit te geven en bij te houden in het kader van het KIKO Rewards Programma;
(d) Om u promotie- en speciale aanbiedingen en evenementen en nieuws te sturen;
(e) Om ons profiel van uw klantenvoorkeuren bij te werken zodat we onze producten en diensten op uw maat kunnen maken en beter van dienst kunnen zijn.

Uw persoonlijke informatie wordt verzameld, opgeslagen en gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid, dat beschikbaar is op de KIKO-app (in het hoofdstuk "Privacy") en op de Nederlandse Website via http://nl.kikocosmetics.eu/beveiligde-aankopen/informatie-over-de-privacy.html.

7. Verzoeken om informatie
Betrokken partijen kunnen contact opnemen met KIKO via privacy@percassi.com, en bewijs van identiteit voorleggen om hun gegevens te controleren, toevoegingen, aanpassingen te doen of te verwijderen of zich te verzetten tegen de verwerking ervan.

Informatieverzoeken over een betwist Puntensaldo moeten ontvangen zijn binnen de vijftien (15) dagen na de aankoop in een Nederlandse winkel of binnen de vijfenveertig (45) dagen na een aankoop op de Nederlandse Website.

8. Verklaring van afstand
KIKO kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de houder van de KIKO-kaart voor gebruik van de KIKO-kaart op een manier die niet overeenstemt met deze Algemene voorwaarden.

Indien de KIKO-kaart zou gebruikt worden op een manier die niet overeenstemt met deze Algemene voorwaarden of met specifieke voorwaarden voor de deelname aan individuele promoties, of als ze zou worden misbruikt, kan KIKO de KIKO-kaart zonder kennisgeving inactiveren en zo eventuele voordelen die de houder van de KIKO-kaart heeft verzameld, verwijderen. KIKO behoudt zich het recht voor juridische actie te ondernemen tegen de houder van de KIKO-kaart. In dat geval bevestigt u en stemt u ermee in dat alle rechten en voordelen met betrekking tot uw KIKO-kaart automatisch door uzelf beëindigd worden en vervallen, met inbegrip van uw deelname aan het KIKO Rewards Programma (zie de Algemene voorwaarden van KIKO Rewards) en alle ongebruikte punten, bonnen en voordelen die u op uw KIKO-kaart hebt verzameld.

Houders van een KIKO-kaart zijn verantwoordelijk voor eventuele mobiele internetkosten die door hun telefoonoperator of ISP worden aangerekend.

9. Beëindiging van het KIKO-kaartprogramma
KIKO kan op elk moment het KIKO-kaartprogramma opschorten of beëindigen. Houders van een KIKO-kaart zullen minstens dertig (30) dagen op voorhand, of in het geval van een opschorting, zo vroeg mogelijk of ten laatste onmiddellijk daarna, op de hoogte worden gebracht van de beëindiging en opschorting (en de gevolgen ervan). KIKO kan naar eigen goeddunken houders van een KIKO-kaart op de hoogte brengen via de Nederlandse Website, op de KIKO-app en in Nederlandse Winkels of via andere communicatiemiddelen.

10. Uitsluiting uit het KIKO-kaartprogramma
KIKO kan elke KIKO-kaarthouder uit het KIKO-kaartprogramma uitsluiten door zijn/haar KIKO-kaart te annuleren met onmiddellijke ingang om rechtvaardige en correcte redenen, met schriftelijke kennisgeving aan de KIKO-kaarthouder waarin de redenen worden uitgelegd. Rechtvaardige en correcte redenen kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot): frauduleus gebruik of misbruik van de KIKO-kaart of het nummer van de kaart of andere inbreuken van deze Algemene voorwaarden of toepasselijke wetten. In dat geval bevestigt u en stemt u ermee in dat alle rechten en voordelen met betrekking tot uw KIKO-kaart automatisch door uzelf beëindigd worden en vervallen, met inbegrip van uw deelname aan het KIKO Rewards Programma (zie de Algemene voorwaarden van KIKO Rewards) en alle ongebruikte punten, bonnen en voordelen die u op uw KIKO-kaart hebt verzameld.

11. Het KIKO-kaartprogramma verlaten
Houders van een KIKO-kaart kunnen hun deelname aan het KIKO-kaartprogramma op elk moment beëindigen door hun KIKO-kaart terug te geven, door contact op te nemen met het KIKO-klantenserviceteam via de contactgegevens in bovenstaande voorwaarde 5 of door de online klanten-QR-code in te vullen - dit vindt u op de Nederlandse Websiteen uw telefoonnummer in het formulier in te vullen zodat een medewerker van de klantenservice u gratis terugbelt. U bevestigt en stemt u ermee in dat alle rechten en voordelen met betrekking tot uw KIKO-kaart automatisch door uzelf beëindigd worden en vervallen, met inbegrip van uw deelname aan het KIKO Rewards Programma (zie de Algemene voorwaarden van KIKO Rewards) en alle ongebruikte punten, bonnen en voordelen die u op uw KIKO-kaart hebt verzameld.

12. Toepasselijke wet
Alle rechten en plichten die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden worden geregeld door de Nederlandse wet en het exclusieve rechtsgebied van de Nederlandse rechtbanken.

Top
Sluit