Wszystkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięki, animacje, filmy i ich rozmieszczenie na stronach KIKO S.p.A. są przedmiotem ochrony praw autorskich i innych przepisów ochronnych. Niektóre zdjęcia, dostępne na stronie, mogą być przedmiotem praw autorskich. Marki, prawa autorskie i wszystkie inne prawa niematerialne, które pojawiają się na stronach osób trzecich, ewentualnie przywołanych hiperłączem, są wyłączną własnością ich właścicieli. Dopuszcza się powielanie, na papierze lub informatyczne, strony i elementów na niej umieszczonych, pod warunkiem, że powielanie to ogranicza się do ściśle osobistego użytkowania, wykluczając jakiekolwiek inne użytkowanie w celach reklamowych i/lub handlowych. Użytkownik nie może modyfikować, rozprowadzać, kopiować, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, powielać, publikować, przekazywać w licencji, tworzyć prac pochodnych, przekazywać lub sprzedawać informacji, oprogramowania i produktów pobranych ze strony. KIKO S.p.A. publikuje na własnej stronie treści, które mają charakter ogólny i czysto informacyjny. Treści te nie mają wartości konsultacyjnej, z tego powodu nie jest zagwarantowana ich prawidłowość i kompletność oraz nie są specyficzną ofertą dla publiczności i nie wiążą w żaden sposób firmy KIKO S.p.A. Aby uzyskać konsultacje lub informacje dotyczące szczególnych potrzeb, KIKO S.p.A. zaprasza do wysłania prośby o konkretną poradę. KIKO S.p.A. nie bierze ponadto na siebie żadnej odpowiedzialności na istnienie lub treści stron osób trzecich, do których odsyła lub może odsyłać przy pomocy hiperłącza, strona KIKO S.p.A. Marki, prawa autorskie i wszystkie inne prawa niematerialne, które pojawia się na stronach osób trzecich, są wyłączną własnością ich właścicieli.

Zarejestruj się na stronie

by skorzystać ze specjalnych ofert

Wysyłek produktów

na całym terytorium kraju

Spodziewane w ciągu 2-4 dni

zamówienia ekspresowe dostawy

ŁATWE ZWROTY

nawet do 14 dni