Skip to main content
Nie jesteœ pewna, jaki kolor wybraæ? Poddaj siê inspiracji: 4 ró¿ne stylizacje wykonane przez makija¿ystów KIKO przy u¿yciu poszczególnych kolorów Blush Cocoa Shock.