• MyAccount
  • Lista życzeń
  • Wylogowanie
Koszyk 1
MenuSklepy KIKO
  • Sklepy KIKO
  • MyAccount
  • Lista życzeń
  • Wylogowanie

Regulamin

KIKO wykorzystuje Program Lojalnościowy KIKO Rewards, aby wyrazić wdzięczność wobec swoich lojalnych klientów. Jeśli jesteś Posiadaczem Karty KIKO (proszę zapoznać się z regulaminem korzystania z Karty KIKO („Regulamin korzystania z Karty KIKO” www.kikocosmetics.pl ) (określenia „Ty”, „Twój” odnoszą się do Posiadacza Karty KIKO), otrzymujesz kartę lojalnościową KIKO („Kartę KIKO”) dającą korzyści w postaci zniżek, promocji itp. i możesz uczestniczyć w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards, który pozwala na gromadzenie punktów z zakupów we wszystkich sklepach KIKO na terenie Polski („Sklep(y) w Polsce”) oraz w sklepie internetowym www.kikocosmetics.pl („Polska Witryna Internetowa”). Aby móc skorzystać z tej oferty, musisz zaakceptować poniższy regulamin („Regulamin karty KIKO”).


Organizator Promocji: KIKO POLSKA SP. Z.O.O, Skałeczna 2, 31-065, Kraków (NIP: 6762480349, REGON: 12322697300000, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, KRS: 0000528277, Kapitał zakładowy: 5000 zł) („KIKO”, „Organizator Promocji”, „My”, „Nas”, „Nasz” i odmiany fleksyjne tych słów).
Niniejszy Regulamin dotyczy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards, utworzonym i zarządzanym przez Organizatora Promocji. Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie zmienia warunków jakiejkolwiek innej umowy zawartej z KIKO w związku z oferowanymi przez KIKO produktami, usługami itp.


PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM KIKO REWARDS JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU. W RAZIE BRAKU AKCEPTACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE NALEŻY REJESTROWAĆ SIĘ ANI UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM KIKO REWARDS.
Niniejszy Regulamin, a także Regulamin korzystania z Karty KIKO http://www.kikocosmetics.pl są dostępne do wglądu dla Posiadaczy Karty KIKO:
• w Polskiej Witrynie Internetowej
• w Sklepach w Polsce
• w aplikacji „KIKO Rewards” na urządzenia mobilne („Aplikacja KIKO”).
KIKO zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub wycofania Programu Lojalnościowego KIKO Rewards (albo jakiejkolwiek jego części) lub niniejszego Regulaminu albo jakiejkolwiek polityki, albo wytycznych do Programu Lojalnościowego KIKO w każdej chwili i według własnego uznania. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone w Polskiej Witrynie Internetowej i w Aplikacji KIKO; ponadto stosowna informacja zostanie przesłana przy wykorzystaniu wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej. Zmiany wejdą w życie 30 (trzydzieści) dni po ich opublikowaniu. Dalsze korzystanie z Programu Lojalnościowego KIKO Rewards będzie jednoznaczne z akceptacją takich zmian lub modyfikacji. Jeśli nie akceptujesz zmienionego Regulaminu, musisz zaprzestać korzystania z Programu Lojalnościowego KIKO Rewards.

 


1. Kto może uczestniczyć w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards?
Uczestniczyć w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards mogą Posiadacze Karty KIKO, którzy zamieszkują w Polsce i mają ukończone 18 (osiemnaście) lat albo, w przypadku nieukończenia 18 (osiemnastu) lat, otrzymali zgodę rodziców, opiekunów albo przedstawicieli prawnych. KIKO zastrzega sobie prawo do zażądania pisemnego potwierdzenia uzyskania takiej zgody.
Uczestniczyć w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards nie może osoba, która dokonuje zakupów w celach komercyjnych lub zawodowych.
Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards jest bezpłatne.
Posiadaczem Karty KIKO można zostać, rejestrując się w Aplikacji KIKO lub przez Witrynę Internetową. Po ukończeniu rejestracji przez Aplikację KIKO otrzymasz bezpośrednio na swoje urządzenie przenośne niepowtarzalny kod QR. Po ukończeniu rejestracji przez Witrynę Internetową możesz pobrać plik PDF z niepowtarzalnym kodem QR. Kod QR to Karta KIKO. Ograniczenie do 1 (jednej) Karty KIKO na osobę w Polsce.
Szczegółowe informacje o tym, jak zostać Posiadaczem Karty KIKO, oraz o regulaminie obowiązującym Posiadaczy Karty KIKO znajdują się w Regulaminie korzystania z Karty KIKO http://www.kikocosmetics.pl/kiko-rewards/ogolne-warunki.html.


2. Korzyści z Programu Lojalnościowego KIKO Rewards
Program Lojalnościowy KIKO Rewards pozwala Posiadaczom Karty KIKO gromadzić Punkty przy każdym uznanym zakupie dokonanym w Sklepie w Polsce lub przy zakupie online w Polskiej Witrynie Internetowej www.kikocosmetics.pl z dostawą na adres na terenie Polski, jeśli Posiadacz Karty KIKO okaże ją przed dokonaniem płatności za zakup.
Za każde 5 zł wydane na towary i usługi w Sklepach w Polsce oraz online w Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl) (co będzie wykazane na paragonie) otrzymasz dziesięć (10) punktów do puli punktów lojalnościowych KIKO (nazywanych niżej „Punktami”). Zgromadzone Punkty możesz wymieniać na nagrody. Dokonując zakupów w naszych Sklepach w Polsce pamiętaj, aby poinformować naszych sprzedawców, że jesteś Posiadaczem Karty KIKO, okazując im swoją Kartę KIKO. Dokonując zakupów w naszej Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl) pamiętaj, by zalogować się na swoje konto przed dokonaniem płatności.


3. Okres obowiązywania, zawieszenie i zakończenie Programu Lojalnościowego KIKO Rewards
Program Lojalnościowy KIKO Rewards rozpoczyna się z dniem 01/07/2017 r., a kończy z dniem 20/07/2018 r. KIKO może wydłużyć lub skrócić ten okres (nazywany „Okresem Obowiązywania Programu Lojalnościowego KIKO Rewards”). Informacje o wszelkich ewentualnych wydłużeniach tego okresu zostaną zawarte w niniejszym Regulaminie.
KIKO może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy KIKO Rewards przed końcem Okresu Obowiązywania Programu Lojalnościowego KIKO Rewards, w tym w przypadku zakończenia programu Karty KIKO. Posiadacze Karty KIKO zostaną poinformowani o wcześniejszym zakończeniu lub przedłużeniu (oraz o konsekwencjach tych zmian) z co najmniej 30-dniowym (trzydziestodniowym) wyprzedzeniem w przypadku zakończenia, a w przypadku zawieszenia, najszybciej jak to możliwe, przy czym najpóźniej natychmiast po zawieszeniu. Informacja ta zostanie przekazana Posiadaczom Karty KIKO za pośrednictwem Polskiej Witryny Internetowej (www.kikocosmetics.pl) i Aplikacji KIKO oraz w Sklepach w Polsce oraz jednocześnie dodatkowo za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej lub z wykorzystaniem innego sposobu komunikacji.
Posiadacze Karty KIKO mogą zamieniać Punkty na Bony w czasie trwania Okresu Obowiązywania Programu Lojalnościowego KIKO Rewards. Po upłynięciu tego okresu Punktów nie można już zamieniać na Bony.


4. Jak gromadzić Punkty w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards
Punkty można gromadzić w czasie trwania Okresu Obowiązywania Programu Lojalnościowego KIKO Rewards, używając Karty KIKO do zakupów w Sklepach w Polsce oraz za pośrednictwem Polskiej Witryny Internetowej (www.kikocosmetics.pl).
Aby gromadzić Punkty, musisz okazać Kartę KIKO przy kasie, pokazując swój osobisty kod QR na urządzeniu przenośnym albo na wydruku PDF przed dokonaniem płatności, albo, w przypadku zakupów online, musisz zalogować się na Polską Witrynę Internetową (www.kikocosmetics.pl) przed dokonaniem płatności za zakupy.
Punkty otrzymuje się wyłącznie po okazaniu Karty KIKO z kodem QR.
W Okresie Obowiązywania Programu Lojalnościowego KIKO Rewards KIKO może też według własnego uznania przydzielać Punkty Dodatkowe Posiadaczom Karty KIKO w ramach pewnych działań, takich jak sponsoring, nagrody za zakup konkretnych produktów bądź usług w jednym lub kilku Sklepach w Polsce lub w określonym czasie, albo w ramach innych działań promocyjnych lub marketingowych. Tego typu inicjatywy będą ogłaszane najszybciej jak to możliwe w Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl) lub za pośrednictwem innych metod komunikacji.
Jeśli wszystkie lub niektóre produkty bądź usługi, które zakupiono w Sklepach w Polsce lub w sklepie internetowym w Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl), za których zakup zostały przyznane Punkty, zostaną zwrócone (np. uczestnik wycofa się, zerwie umowę lub zwróci zakupiony produkt, za którego kupno zostały przyznane Punkty), KIKO cofnie przyznane Punkty proporcjonalnie do zwróconej kwoty.
KIKO cofnie również Punkty przyznane wskutek nadużycia, oszustwa lub błędów w rejestrowaniu przyznawanych Punktów. KIKO poinformuje o tym fakcie Posiadacza Karty KIKO w wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej lub przy wykorzystaniu innej metody komunikacji oraz poda przyczyny anulowania Punktów. Posiadacz Karty KIKO może zakwestionować anulowanie Punktów w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o anulowaniu Punktów, wysyłając pisemne oświadczenie wraz z uzasadnieniem na adres Centrum Obsługi Klienta KIKO (szczegóły w punkcie 8 poniżej). Centrum Obsługi Klienta KIKO udzieli odpowiedzi w ciągu 14 (czternastu) dni i poinformuje Posiadacza Karty KIKO o ostatecznej decyzji KIKO dotyczącej anulowania Punktów.
Zgromadzone Punkty pozostają ważne przez cały Okres Obowiązywania Programu Lojalnościowego KIKO Rewards. Po upływie tego okresu tracisz wszystkie niewykorzystane Punkty.
Za zakupy poniżej 5 zł lub za kwoty będące częścią 5 zł nie będą przyznawane Punkty.
Punkty będą obliczane w oparciu o łączną cenę zakupionych jednorazowo produktów i usług (wliczając np. koszty wysyłki) po odjęciu rabatów.
Nie przyznajemy Punktów za zakupy dokonane przed Okresem Obowiązywania Programu Lojalnościowego KIKO Rewards zdefiniowanego powyżej. Nie przyznajemy też Punktów za zakupy dokonane bez okazania kodu QR przed dokonaniem płatności za zakup.
Punkty przyznajemy wyłącznie Posiadaczom Karty KIKO dokonującym zakupów na własne potrzeby. Dlatego też Posiadacze Karty KIKO będący płatnikami VAT i dokonujący zakupów w celach komercyjnych lub zawodowych są wykluczeni z Programu Lojalnościowego KIKO.


5. Produkty i usługi objęte Programem Lojalnościowym KIKO Rewards
Punkty przyznawane są za wszystkie produkty i usługi sprzedawane w Sklepach w Polsce albo w Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl) (dotyczy to również usługi dostawy), z wyjątkiem kupna Kart Upominkowych KIKO oraz Bonów KIKO (dokładne informacje znajdują się poniżej).
Zakup Karty Upominkowej KIKO nie powoduje przyznania Punktów kupującemu. Jednak osoba, która dostanie Kartę Upominkową KIKO, może otrzymać Punkty za zakupy dokonane za pomocą Karty Upominkowej KIKO, jeśli zarejestruje dla siebie Kartę KIKO i dołączy do Programu Lojalnościowego KIKO Rewards.


6. Przyznawanie i liczba zgromadzonych Punktów w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards
Liczbę zgromadzonych Punktów można sprawdzić za pośrednictwem Aplikacji KIKO lub logując się w Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl). Liczba zgromadzonych Punktów będzie też widoczna na paragonie z ostatnich zakupów.
Punkty przyznaje się w następujących terminach:
• Punkty za zakupy dokonywane w Sklepach w Polsce przyznaje się w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od dokonania zakupu.
• Punkty za zakupy dokonywane w Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl) przyznaje się w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dokonania zakupu.
Punkty Dodatkowe przyznaje się w różnych terminach wskazanych we właściwym regulaminie, nie licząc przypadków opóźnienia przyznawania Punktów z powodu problemów technicznych.


7. Jak wydawać Punkty w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards
Przez cały Okres Obowiązywania Programu Lojalnościowego KIKO Rewards możesz wymieniać zgromadzone przez siebie Punkty na Bony do wykorzystania w Sklepach w Polsce oraz na Polskiej Stronie Internetowej (www.kikocosmetics.pl).
Bony można uzyskać po osiągnięciu określonych wartości progowych liczby Punktów:

Bon KIKO 25 zł - Wymagana liczba punktów: 800
Bon KIKO 50 zł - Wymagana liczba punktów: 1500
Bon KIKO 100 zł - Wymagana liczba punktów: 3000

Możesz zamówić Bony przed zakończeniem Okresu Obowiązywania Programu Lojalnościowego KIKO Rewards, o ile zgromadzona przez Ciebie suma Punktów jest w danym dniu wystarczająca na odebranie odpowiedniego Bonu. Bony można otrzymać wyłącznie za Punkty zgromadzone na 1 (jednej) Karcie KIKO, a nie za łączną sumę Punktów z wielu Kart KIKO. Po Bony można zgłaszać się przy kasie dowolnego Sklepu w Polsce przed dokonaniem płatności za zakupy, okazując pracownikowi KIKO swoją Kartę KIKO, albo, w ramach zakupów online, przed dokonaniem płatności za zakupy w Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl), poprzez wybranie opcji „Bon” na stronie koszyka zakupów. Zamówiony Bon należy wykorzystać w tym samym czasie w trakcie tej samej transakcji, w ramach której zamówiło się Bon. Nie możesz anulować Bonu po tym, jak został Ci wydany. Do dokonania jednego zakupu można wykorzystać więcej niż jeden Bon.
Bony nie podlegają przeniesieniu i może je wykorzystać wyłącznie ten Posiadacz Karty KIKO, który je zamówił.
Bony można wykorzystać wyłącznie jednorazowo, do pojedynczego zakupu, i nie podlegają wymianie na gotówkę. Przy zakupach z wykorzystaniem Bonów nie będzie wydawana reszta. Aby wykorzystać całość sumy, na jaką opiewa Bon, Posiadacze Karty KIKO muszą zawsze wydać sumę przekraczającą wartość Bonu.
Ponadto, Bony można wykorzystać tylko do 98% (dziewięćdziesięciu ośmiu procent) łącznej sumy cen produktów i usług kupionych w Sklepach w Polsce lub w Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl). Na przykład jeśli całkowita suma transakcji wynosi 60 zł, możesz wykorzystać Bon na 50 zł i dopłacić dodatkowe 10 zł.
Płatności dokonywane za pomocą Bonu/Bonów nie przyczyniają się do gromadzenia punktów (np. z sumy 60 zł uiszczonej częściowo Bonem o wartości 50 zł: 50 zł opłacone Bonem nie dodaje Punktów. W tym przykładzie Punkty dodane będą wyłącznie za 10 zł uiszczone innymi formami płatności w Sklepie w Polsce albo w Witrynie Internetowej).


8. Obsługa klienta oraz reklamacje
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Programu Lojalnościowego KIKO Rewards Posiadacz Karty KIKO może skontaktować się z pracownikami Centrum Obsługi Klienta KIKO w godzinach od 9:00 do 19:00, od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem świąt państwowych w Polsce, zajrzeć na stronę „Najczęściej zadawane pytania” znajdującą się w Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl), skorzystać z Aplikacji KIKO.
Z Centrum Obsługi Klienta KIKO można skontaktować się wysyłając wiadomość elektroniczną na adres customercare-pl@customercare.kikocosmetics.com bądź wypełnić internetowy formularz kontaktowy dla klientów znajdujący się w Polskiej Witrynie Internetowej (www.kikocosmetics.pl) i podać w nim swój numer telefonu z prośbą o oddzwonienie i bezpłatną rozmowę z pracownikiem obsługi klienta.
Wszelkie kwestie sporne lub reklamacje dotyczące użycia Karty KIKO należy zgłaszać do Centrum Obsługi Klienta KIKO w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty zdarzenia będącego przyczyną sporu lub roszczenia.
KIKO może skontaktować się z Posiadaczem Karty KIKO korzystając z najbardziej aktualnego adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego udostępnionych przez Posiadacza Karty KIKO.


9. Poufność
W ramach Programu Lojalnościowego KIKO Rewards mamy prawo wykorzystywać Twoje dane osobowe na potrzeby administrowania Programem Lojalnościowym KIKO Rewards oraz po to, by umożliwić Ci uczestnictwo w Programie Lojalnościowym KIKO, a więc między innymi w celu:
(a) śledzenie Twojej historii zakupów;
(b) przyznawania Punktów;
(c) rejestrowania liczby zgromadzonych przez Ciebie Punktów;
(d) przyznawania Bonów;
(e) rejestrowania wykorzystywania przez Ciebie Bonów;
(f) przesyłania informacji na temat ofert specjalnych i promocyjnych, informacji o wydarzeniach, a także wiadomości – po uprzednim wyrażeniu zgody na przesyłanie takich wiadomości;
(g) aktualizowanie sporządzanego przez nas profilu Twoich preferencji konsumenckich, abyśmy mogli lepiej dostosować nasze produkty i usługi do Twoich potrzeb.
Twoje dane osobowe będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności, która jest dostępna w Aplikacji KIKO (w części „Prywatność”) oraz w Polskiej Witrynie Internetowej http://www.kikocosmetics.pl/bezpieczne-zakupy/polityka-prywatnosci.html.


10. Wnioski o udzielenie informacji
Strony zainteresowane mogą skontaktować się z KIKO pod adresem privacy@percassi.com, aby sprawdzić swoje dane, uzupełnić je, zmodyfikować, bądź usunąć, czy też zabronić ich przetwarzania.
Wnioski o udzielenie informacji w związku ze spornym saldem Punktów należy kierować do pracowników Centrum Obsługi Klienta KIKO w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty zakupu w Sklepie w Polsce albo w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakupu w Polskiej Witrynie Internetowej www.kikocosmetics.pl.


11. Zastrzeżenie
W żadnym razie KIKO nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Posiadacza Karty KIKO za jakiekolwiek użycie Karty KIKO w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
Jeśli Karta KIKO zostanie wykorzystana w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub z warunkami uczestnictwa w konkretnych promocjach lub zostanie użyta niewłaściwie, KIKO może dezaktywować Kartę KIKO bez uprzedniego powiadomienia, usuwając wszystkie korzyści zgromadzone przez Posiadacza Karty KIKO zgodnie z postanowieniami punktu 10 poniżej.
Posiadacze Karty KIKO ponoszą wszystkie koszty transmisji danych w urządzeniach mobilnych naliczane przez operatorów sieci komórkowych lub dostawców usług internetowych.


12. Wykluczenie z Programu Lojalnościowego KIKO Rewards
KIKO może w dowolnej chwili wykluczyć Posiadacza Karty KIKO z udziału w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards poprzez anulowanie danej Karty KIKO ze skutkiem natychmiastowym i z uzasadnionej przyczyny, przekazując Posiadaczowi Karty KIKO szczegółowe pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. Do uzasadnionych przyczyn zaliczyć można w szczególności, lecz nie wyłącznie, nieuczciwe lub niewłaściwe korzystanie z Karty KIKO lub jej numeru, a także inne naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu, naruszenie zasad udziału w poszczególnych promocjach, bądź naruszenie obowiązującego prawa. KIKO poinformuje o tym fakcie Posiadacza Karty KIKO w wiadomości elektronicznej, wiadomości tekstowej lub przy wykorzystaniu innej metody komunikacji oraz poda przyczyny wykluczenia z programu Posiadacz Karty KIKO może odwołać się od decyzji wykluczenia z programu w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania powiadomienia o wykluczeniu wysyłając pisemne oświadczenie wraz z uzasadnieniem na adres Centrum Obsługi Klienta KIKO (szczegóły w punkcie 5 powyżej). Centrum Obsługi Klienta KIKO udzieli odpowiedzi w ciągu czternastu (14) dni i poinformuje Posiadacza Karty KIKO o ostatecznej decyzji KIKO dotyczącej wykluczenia z Programu Lojalnościowego KIKO Rewards. Rozumiesz i zgadzasz się, że w takim przypadku automatycznie wygasają i przepadają wszystkie prawa i korzyści związane z Kartą KIKO, w tym uczestnictwo w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards oraz wszystkie niewykorzystane Punkty, Bony i korzyści zgromadzone na Karcie KIKO.


13. Rezygnacja z Programu Lojalnościowego KIKO Rewards
Rezygnując z programu Karty KIKO, rezygnujesz automatycznie z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym KIKO Rewards.
Szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji z Karty KIKO znajdują się w Regulaminie korzystania z Karty KIKO http://www.kikocosmetics.pl/kiko-rewards/ogolne-warunki.html.


14. Prawo właściwe
Wszystkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a jedynymi sądami właściwymi w tym zakresie są sądy polskie.
Przyjmuje się i uzgadnia, że spółka Apple nie ponosi odpowiedzialności za Program Lojalnościowy KIKO Rewards ani za żadną związaną z nim promocję.

Top
Zamknij