KIKO wykonuje wysyłek produktów na całym terytorium kraju.
KIKO współpracuje stale z głównymi kurierami krajowymi i międzynarodowymi, by zagwarantować najniższy koszt wysyłki i najlepszą usługę w zakresie czasu dostawy, gwarancji i serwisu klienta.

Wysyłka
STANDARDOWA Usługa pocztowa Swiss Post (Asendia)
EKSPRESOWA Kurier ekspresowy Skynet
Airexpress
Taryfa ≤ 130 PLN
PLN 35
PLN 40
PLN 65
Taryfa 130 PLN / 200 PLN
Gratis
PLN 25
PLN 60
Taryfa 200 PLN / 600 PLN
Gratis
PLN 8
PLN 45
Taryfa ≥ a 600 PLN
Gratis
PLN 8
PLN 105
Czas przygotowania*
1 dzień roboczy
1 dzień roboczy
1 dzień roboczy
Czas transportu
7-8 dni roboczych
2-4 dni robocze
1-2 dni robocze
Całkowity czas dostawy
8-9 dni roboczych
3-5 dni roboczych
2-3 dni robocze

KOSZTY I CZASY WYSYŁKI

Wysyłka
Taryfa wysyłki
Kwota zakupionych produktów
≤ PLN130
PLN130/200
≥ PLN200
Czas przygotowania*
Czas transportu
Całkowity czas
dostawy
STANDARDOWA
Usługa pocztowa
Swiss Post (Asendia)
PLN35
Gratis
Gratis
1 dzień roboczy
7-8 dni roboczych
8-9 dni roboczych
EKSPRESOWA
Kurier ekspresowy UPS
PLN40
PLN25
PLN8
1 dzień roboczy
2-4 dni robocze
3-5 dni roboczych

 

*Z zastrzeżeniem dostępności artykułów.

Dni robocze: od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem świąt państwowych.

Czasy przygotowania: zamówienia otrzymane od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni świątecznych, zostają wysłane tego samego dnia, jeśli zamówienie zostało dokonane przed godzina 10 lub następnego dnia, przy zamówieniach wykonanych po południu. Zamówienia otrzymane w sobotę i/lub w niedzielę zostają wysłane w poniedziałek.

Czas transportu: czasy doręczenia mogą zmienić się z powodu siły wyższej, jak na przykład złe warunki atmosferyczne i strajki.

*Z zastrzeżeniem dostępności artykułów.

Dni robocze: od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem świąt państwowych.

Czasy przygotowania: zamówienia otrzymane od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni świątecznych, zostają wysłane tego samego dnia, jeśli zamówienie zostało dokonane przed godzina 10 lub następnego dnia, przy zamówieniach wykonanych po południu. Zamówienia otrzymane w sobotę i/lub w niedzielę zostają wysłane w poniedziałek.

Czas transportu: czasy doręczenia mogą zmienić się z powodu siły wyższej, jak na przykład złe warunki atmosferyczne i strajki.

Wysyłka
STANDARD Hermes Logistik Group (San Marino Mail)
EXPRESS Express-Kurier Skynet
Airexpress
Czas transportu
8-9 dni roboczych*
3-5 dni robocze
1-2 dni robocze
Doręczenie do domu
Tak
Tak
Tak
Śledzenie przesyłki
Nie
Tak
Tak
Próby doręczenia
1**
3
2

SPOSÓB DORĘCZENIA

Wysyłka
Czas transportu
Doręczenie
do domu
Śledzenie przesyłki
Próby
doręczenia
STANDARDOWA Usługa pocztowa Asendia
8-9 dni roboczych*
Tak
Nie
1**
EKSPRESOWA Kurier ekspresowy UPS
3-5 dni robocze
Tak
Tak
3

 

*Średni czas. W niektórych przypadkach czasy wysyłki mogą się zwiększyć do maksymalnie 10 dni roboczych, w zależności od usług poczty krajowej

**W przypadku niemożności doręczenia wysyłki, istnieje możliwość odebrania przesyłki w urzędzie pocztowym, przez około 10 dni roboczych.

*Średni czas. W niektórych przypadkach czasy wysyłki mogą się zwiększyć do maksymalnie 10 dni roboczych, w zależności od usług poczty krajowej

**W przypadku niemożności doręczenia wysyłki, istnieje możliwość odebrania przesyłki w urzędzie pocztowym, przez około 10 dni roboczych.

KOSZTY I CZASY WYSYŁKI

 
STANDARDOWA Usługa pocz- towa Asendia
EKSPRESOWA Kurier ekspresowy
UPS
Poniżej <PLN130
PLN35
PLN40
Poniżej
PLN130/200
GRATIS
PLN25
Poniżej ≥PLN200
GRATIS
PLN8
Czas przygotowania*
1 dzień
roboczy
1 dzień
roboczy
Czas
transportu
7-8 dni
roboczych
2-4 dni
robocze
Całkowity czas
dostawy
8-9 dni
roboczych
3-5 dni
roboczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Z zastrzeżeniem dostępności artykułów.

Dni robocze: od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem świąt państwowych.
Czasy przygotowania: zamówienia otrzymane od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni świątecznych, zostają wysłane tego samego dnia, jeśli zamówienie zostało dokonane przed godzina 10 lub następnego dnia, przy zamówieniach wykonanych po południu. Zamówienia otrzymane w sobotę i/lub w niedzielę zostają wysłane w poniedziałek.
Czas transportu: czasy doręczenia mogą zmienić się z powodu siły wyższej, jak na przykład złe warunki atmosferyczne i strajki.

SPOSÓB DORĘCZENIA

Wysyłka
Czas transportu
Doręczenie do domu
Śledzenie przesyłki
Próby doręc-
zenia
STANDAR-
DOWA Usługa pocztowa Asendia
8-9 dni roboc-
zych*
Tak
Nie
1**
EKSPRES-
OWA Kurier ekspresowy UPS
3-5 dni robocze
Tak
Tak
3

 

*Średni czas. W niektórych przypadkach czasy wysyłki mogą się zwiększyć do maksymalnie 10 dni roboczych, w zależności od usług poczty krajowej.

** W przypadku niemożności doręczenia wysyłki, istnieje możliwość odebrania przesyłki w urzędzie pocztowym, przez około 10 dni roboczych.

Ograniczenia dotyczące materiałów niebezpiecznych
Niektóre artykuły uznawane są za materiały niebezpieczne, w związku z czym, na wniosek właściwych organów, muszą być wysyłane wyłącznie środkami transportu drogowego z powodu ograniczeń i przepisów obowiązujących w transporcie lotniczym. 
W przypadku zamówień zawierających materiały niebezpieczne możliwa jest jedynie wysyłka standardowa transportem.

WYSYŁKA STANDARDOWA: SWISS POST (ASENDIA)

KIKO oferuje możliwość otrzymania przesyłki bezpośrednio do domu, w ciągu 7-8 dni roboczych (do maksymalnie 10) przez usługę Swiss Post - Asendia (czas dostawy może się zmienić z powodu siły wyższej, takiej jak warunki atmosferyczne czy strajki).
Zamówione produkty są dostarczane na adres pocztowy, podany przez klienta w formularzu zamówienia. Po rejestracji na stronie, możesz wejść do chronionej hasłem sekcji "Moje konto" i zarządzać adresami, na które chce się otrzymać zamówienia. Stan zamówienia będzie można śledzić w profilu osobistym.
Doręczenia odbywają się od poniedziałku od piątku, w godzinach roboczych, z wyłączeniem świąt państwowych.
Produkty wysyłane są w zamkniętych kartonach, posiadających etykietę zabezpieczającą przed otwarciem, z napisem "Pieczęć gwarancyjna".
Po wysłaniu zamówienia, Klient zostanie poinformowany o tym e-mailem.
Produkt uważany jest za doręczony, gdy zostanie oddany do dyspozycji klienta pod adresem, wskazanym przez niego w formularzu zamówienia.

 

WYSYŁKA EKSPRESOWA: KURIER EKSPRESOWY Skynet

KIKO oferuje możliwość otrzymania towarów wygodnie i bezpośrednio do domu, w 24/48 godzin, przez naszego partnera Skynet Express Courier, usługę kuriera ekspresowego, szybkiego i gwarantowanego (czas dostawy może się zmienić z powodu siły wyższej, takiej jak warunki atmosferyczne czy strajki).
Produkty doręczane są na adres, wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Po rejestracji na stronie, można wejść do chronionej hasłem sekcji "Moje konto" i zarządzać adresami, na które chce się otrzymać zamówienia. Stan zamówienia będzie można śledzić w profilu osobistym.
Doręczenia odbywają się od poniedziałku od piątku, w godzinach roboczych, z wyłączeniem świąt państwowych.
Produkty wysyłane są w zamkniętych kartonach, posiadających etykietę zabezpieczającą przed otwarciem, z napisem "Pieczęć gwarancyjna".
Po przekazaniu paczki kurierowi, zostanie wysłany link do śledzenia przesyłki przekazanej do rąk kuriera. Zarejestrowani użytkownicy mogą śledzić przesyłkę na ich koncie, w sekcji "Moje zamówienia".
Produkt uważany jest za doręczony, gdy zostanie oddany do dyspozycji klienta pod adresem, wskazanym przez niego w formularzu zamówienia.

 

KONTROLA PRZY ODBIORZE

W momencie doręczenia produktów do klienta przez kuriera wybranego przez KIKO, klient musi dokładnie sprawdzić:

1. czy etykieta zabezpieczająca przed otwarciem jest cała, a opakowanie nieuszkodzone lub naruszone;

2. czy liczba doręczonych sztuk odpowiada tej, wskazanej w dokumencie transportowym.

Ewentualne uszkodzenia etykiety zabezpieczającej przed otwarciem, opakowania i produktów lub niezgodność liczby sztuk lub wskazań, muszą być natychmiast zgłoszone przez do Serwisu Klienta KIKO, podając numer zamówienia, którego dotyczą napotkane problemy.

 

BRAK DORĘCZENIA

Wysyłki standardowe: Swiss Post (Asendia)

W przypadku niezastania adresata podczas próby doręczenia przesyłki, pracownik poczty zostawi awizo, a przesyłka będzie do odebrania na poczcie przez około dziesięciu dni roboczych. Po tym okresie produkty zostaną odesłane do KIKO.

 

Wysyłka ekspresowa: Kurier ekspresowy Skynet

W przypadku niemożności doręczenia z powodu nieobecności adresata, Serwis Klienta Skynet skontaktuje się z Klientem, w celu zaprogramowania doręczenia. Jeśli nie uda się skontaktować z Klientem, kurier ponowi próbę doręczenia, a w przypadku dalszej nieobecności Klienta, kurier po raz kolejny spróbuje skontaktować się z klientem, by ustalić nowy czas doręczenia.
Jeśli Serwis Klienta nie będzie się mógł skontaktować z Klientem w ciągu 5 dni roboczych lub w przypadku kolejnego nieudanego doręczenia z powodu nieobecności adresata, Produkty zostaną odesłane do KIKO.

 

Obie usługi wysyłkowe

Po upływie 30 dni od daty, w której produkty zostały odesłane do KIKO z powodu niemożności ich doręczenia, umowa zostaje rozwiązana zgodnie z art. 1456 k.c. KIKO zwróci kwotę zapłaconą przez klienta, z wyjątkiem kosztów zwrotu produktów i kosztów ich przechowywania w filii kuriera.
Rozwiązanie umowy i kwota zwrotu zostaną zakomunikowane przez e-mail. Kwota zwrotu zostanie przelana na środek płatności, użyty przez klienta w momencie płatności za zamówienie. W przypadku, gdy przed upływem 30 dni, klient prosi o ponowne otrzymanie zakupionych produktów, KIKO dokona ponownie doręczenia przesyłki, obciążając klienta kosztami wysyłki oraz zwrotu produktów i ich przechowania.

 

WYSYŁKA SUPEREKSPRESOWA: Kurier ekspresowy Airexpress

Zamówienia KIKO mogą być dostarczone wygodnie do domu w 1–2 dni robocze dzięki szybkim i pewnym usługom Kuriera ekspresowego Airexpress (czas dostawy może ulec zmianie w przypadku siły wyższej, takiej jak warunki pogodowe i strajki).
Zamówione produkty dostarczane są na adres pocztowy podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Po zarejestrowaniu się na stronie można przejść na swoje konto MyAccount i ustawić listę adresów do wysyłki swoich zamówień. Na swoim koncie MyAccount można również sprawdzić stan zamówienia.
Dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach pracy, z wyjątkiem świąt państwowych. 
Produkty wysyłane są w pudełkach zaklejonych etykietą zabezpieczającą przed ich nieupoważnionym otwarciem.
W chwili przekazania zamówienia kurierowi Klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do śledzenia swojej paczki aż do czasu jej faktycznego dostarczenia. W przypadku zarejestrowanych użytkowników link ten dostępny jest również w dziale „Moje zamówienia” na koncie MyAccount.
Wysyłkę uznaje się za zrealizowaną w momencie przekazania produktów Klientowi pod adresem podanym w formularzu zamówienia.

WYSYŁKA EKSPRESOWA: Kurier ekspresowy Airexpress

W przypadku nieobecności odbiorcy pod podanym adresem kurier będzie próbować ponownie dostarczyć przesyłkę. 
Jeżeli obie próby doręczenia zakończą się niepowodzeniem z powodu nieobecności adresata, produkty stanowiące przedmiot zamówienia zostaną odesłane do KIKO.

Zarejestruj się na stronie

by skorzystać ze specjalnych ofert

Wysyłek produktów

na całym terytorium kraju

Spodziewane w ciągu 2-4 dni

zamówienia ekspresowe dostawy

ŁATWE ZWROTY

nawet do 14 dni