Zamknij
  • Zarejestruj się
  • KIKO Rewards
Koszyk 0
Menu
PL_PopUpNlSub

Bezpieczne zakupy

1. Wprowadzenie
1.1 Niniejsza Polityka Prywatności KIKO („Polityka”) określa sposoby, w jakie KIKO S.p.A. oraz KIKO POLSKA SP. Z.O.O („KIKO PL”), których siedziby znajdują się odpowiednio pod adresami Bergamo, via Giorgio e Guido Paglia n. 1/D, Włochy (operator tej witryny internetowej) oraz ul. Skałeczna 2, 31-065, Kraków (NIP: 6762480349, REGON: 12322697300000, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, KRS: 0000528277, Kapitał zakładowy: 5000 zł), (zwane dalej łącznie „KIKO”, „my”, „nas”, „nasze”) gromadzą i przetwarzają dane na Twój temat, kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową – www.kikocosmetics.pl („Witryna internetowa”) i korzystasz z usług internetowych świadczonych za pośrednictwem Witryny internetowej (w tym zakupu produktów KIKO przez Internet, udziału w konkursach, wydarzeniach i programie lojalnościowym KIKO („Usługi”)).

1.2 Prosimy pamiętać, że zarówno KIKO PL, jak i KIKO S.p.A. są administratorami danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które zbierają w związku ze świadczeniem Usług zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. KIKO PL, jako bezpośredni sprzedawca produktów KIKO za pośrednictwem Witryny internetowej, przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówień użytkownika. KIKO S.p.A., jako operator Witryny internetowej, przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług oraz dla celów marketingowych. Więcej informacji można znaleźć poniżej w punkcie 2.3. Ujawnianie Twoich danych jest dobrowolne.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy?
2.1 Dane, które nam przekazujesz. Kiedy używasz naszej Witryny internetowej w celu korzystania z naszych Usług, możesz przekazywać nam dane na swój temat. Do korzystania z niektórych z naszych Usług konieczne może być złożenie konta internetowego („Konta”) w naszym serwisie.

2.2 Dane, które gromadzimy za Twoją zgodą, kiedy zakładasz Konto w naszym serwisie. Kiedy zakładasz Konto w naszym serwisie, możesz wyrazić zgodę na gromadzenie przez nas pewnych danych na Twój temat. Dane niezbędne do zarejestrowania Konta oznaczono gwiazdką. Jeśli założyłeś już Konto w naszym serwisie, masz także unikalne hasło, które umożliwi Ci uzyskanie dostępu do Twojego Konta. Podczas rejestracji Konta możesz wyrazić zgodę na gromadzenie przez nas danych obejmujących:
(a) Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, płeć i adres e-mail;
(b) Twoją zgodę na otrzymywanie powiadomień, grafik związanych z nowymi produktami oraz ofertami specjalnymi lub informacji na temat Usług oferowanych przez KIKO, jak również osób trzecich; oraz
(c) Twoją zgodę na otrzymywanie spersonalizowanych promocji przygotowanych na podstawie ukierunkowanego profilowania oraz analizy Twoich wyborów i zachowań podczas używania Witryny internetowej.

2.3 Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówionych Usług oraz zobowiązaniami dotyczącymi wykonywania umowy (w tym zakupu produktów KIKO przez Internet, udziału w konkursach, wydarzeniach oraz programie lojalnościowym, wykonywania czynności związanych z obsługą klienta, a także kontrolowania i analizy zgłoszeń oraz reklamacji, prowadzenia działalności przed zawarciem umowy i egzekwowania zawartych w umowach zobowiązań, obejmujących wykonywanie obowiązków administracyjnych i księgowych), a także, po wyrażeniu odrębnej zgody, w następujących celach: a) reklama i działania promocyjne, a także działania związane z komunikacją marketingową (w tym z biuletynami informacyjnymi i materiałami promocyjnymi dotyczącymi oferowanych produktów i usług, również na rzecz podmiotów zewnętrznych), b) dobór i ustalenie profilu lub charakteru osoby zainteresowanej oraz analizowania jej zachowania lub preferencji konsumenckich.

2.4 Dane, które gromadzimy automatycznie. Kiedy odwiedzasz naszą Witrynę internetową, możemy automatycznie gromadzić następujące dane: Twój adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma, informacje na temat Twoich wizyt obejmujące sekwencje łączy URL wykorzystanych do wejścia na nasze Witryny internetowe, nawigowania przez nie oraz opuszczenia ich, przeglądanych lub wyszukiwanych produktów, błędów pobierania, czasu trwania wizyty na poszczególnych stronach oraz interakcji pomiędzy stronami. Do automatycznego gromadzenia danych wykorzystujemy różne techniki, w tym „pliki cookie”, które objaśniono poniżej w punkcie 6.

2.5 Zgromadzone automatycznie dane wykorzystujemy: (i) do wewnętrznych działań związanych z zarządzaniem naszą Witryną internetową, w tym do usuwania usterek; (ii) do zapewnienia najefektywniejszej dla Ciebie prezentacji treści naszych Witryn internetowych na wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu; (iii) w ramach naszych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Witryny internetowej; (iv) do mierzenia i analizy skuteczności reklam kierowanych do Ciebie i innych oraz do przedstawiania Ci stosownych reklam; oraz (v) do przygotowywania dla Ciebie i innych użytkowników naszej Witryny internetowej sugestii i rekomendacji dotyczących towarów i usług, które mogą Ciebie lub ich zainteresować.

2.6 Dane otrzymywane z innych źródeł. Możemy otrzymywać dane na Twój temat od innych podmiotów KIKO lub od jednostek stowarzyszonych, a także poprzez inne usługi dostępne w naszej Witrynie internetowej, jeśli będziesz z nich korzystać. Blisko współpracujemy także z podmiotami zewnętrznymi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami świadczącymi usługi techniczne, z zakresu płatności i usługi dostawcze, sieciami reklamowymi, analitykami, dostawcami informacji o zapytaniach wyszukiwania, wywiadowniami gospodarczymi) i możemy otrzymywać od nich dane na Twój temat.

3. Jak udostępniamy i ujawniamy Twoje dane osobowe?
3.1 Aby umożliwić świadczenie Usług na Twoją rzecz:
(a) KIKO S.p.A. może udostępniać Twoje dane odpowiedzialnym podmiotom zewnętrznym, w tym, w szczególności, dostawcom usług technicznych, których pełną listę można otrzymać od KIKO S.p.A., a także, w przypadku otrzymania Twojej wyraźnej zgody, KIKO S.p.A. może również udostępniać Twoje dane innym jednostkom zależnym lub jednostkom stowarzyszonym Odissea Group (spółki dominującej KIKO S.r.l.), jak również innym podmiotom zewnętrznym, których pełną listę można otrzymać od KIKO S.p.A.;
(b) KIKO PL może udostępniać Twoje dane KIKO S.p.A, a także, w przypadku otrzymania Twojej wyraźnej zgody, KIKO PL może również udostępniać Twoje dane innym jednostkom zależnym lub jednostkom stowarzyszonym Odissea Group (spółki dominującej KIKO S.r.l.) oraz innym podmiotom zewnętrznym, których pełną listę można otrzymać od KIKO S.p.A..

4. Jak zgodzić się na marketing bezpośredni i jak z niego zrezygnować?
4.1 Informacje przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem naszej Witryny internetowej możemy wykorzystać do celów marketingu bezpośredniego, aby przekazywać powiadomienia, nowe informacje na temat nowych produktów i ofert specjalnych lub informacje na temat Usług oferowanych przez KIKO; po wyrażeniu odrębnej zgody takie dane mogą Ci przekazywać również podmioty zewnętrzne. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, przed wysłaniem materiałów marketingu bezpośredniego, a w szczególności w przypadku działań marketingowych realizowanych przez podmioty zewnętrzne, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o wyrażenie zgody. W każdym przypadku damy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w momencie utworzenia Konta i przy okazji każdego wysłanego do Ciebie powiadomienia. Będziesz mieć także możliwość rezygnacji z przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.

5. Łącza do innych witryn internetowych
5.1 Nasza Witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nie poddajemy ocenie tych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne witryn, nie kontrolujemy ich treści i nie bierzemy odpowiedzialności za nie, w tym za ich polityki prywatności.

5.2 Dane gromadzone za pośrednictwem przycisków sieci społecznościowych oraz widżetów. W naszej Witrynie internetowej można znaleźć przyciski sieci społecznościowych oraz widżety. Są to specjalne „przyciski” mające postać ikon sieci społecznościowych (na przykład Facebook lub Twitter). Podczas wizyty w naszej Witrynie internetowej „przyciski” te pozwalają Ci przejść bezpośrednio do witryn internetowych innych sieci społecznościowych. Klikając te przyciski/widżety, wyrażasz zgodę na gromadzenie informacji związanych z Twoją wizytą przez daną sieć społecznościową. W razie zalogowania się do którejkolwiek z tych witryn internetowych, należy zapoznać się z polityką prywatności dostępną na odwiedzanej witrynie, aby dowiedzieć się, jaki jest cel i zakres gromadzenia i przetwarzania przez nie danych, a także poznać swoje prawa. Oprócz tych przypadków, kiedy wyrazisz zgodę na udostępnienie wybranym sieciom społecznościowym danych na temat Twojej aktywności w sieci, KIKO nie będzie udostępniać witrynom internetowym sieci społecznościowych dostępnym za pośrednictwem przycisków sieci społecznościowych/widżety żadnych danych nawigacyjnych ani danych użytkownika pozyskanych poprzez Witrynę internetową.

5.3 Uwierzytelnienie poprzez sieci społecznościowe. W przypadku niektórych świadczonych przez nas Usług (w tym aplikacji programu lojalnościowego) korzystamy z wtyczek sieci społecznościowych umożliwiających uwierzytelnianie i uzyskanie dostępu do specjalnych usług (co obejmuje uzyskiwanie dostępu do odpowiednich części Witryny internetowej, pobierania aplikacji, przystąpienie do programu lojalnościowego) z wykorzystaniem danych do logowania użytych przy rejestracji na sieciach społecznościowych.

6. Pliki cookie i inne technologie
6.1 Do automatycznego gromadzenia danych wykorzystujemy „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które witryna internetowa może wysyłać Twojej przeglądarce. Następnie są one przechowywane na Twoim komputerze jako anonimowe znaczniki, które pozwalają zidentyfikować Twój komputer, ale nie Ciebie. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, żeby powiadamiała Cię przed przyjęciem pliku cookie, dzięki czemu będziesz mieć możliwość zadecydowania, czy chcesz go zaakceptować. Możesz także zablokować pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak jeśli to zrobisz, niektóre z naszych Witryn internetowych mogą nie działać poprawnie.

6.2 Poniżej znajdziesz więcej informacji o poszczególnych plikach cookie wykorzystywanych przez tę Witrynę internetową.

Ściśle niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia usług dostępnych przez tą witrynę internetową i do korzystania z niektórych jej funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych części. Bez nich nie moglibyśmy świadczyć usług, z których chcesz korzystać, takich jak koszyk czy bezpieczne witryny konta klienta.
Kto je obsługuje: KIKO S.p.A - Gigya, Inc.
Jak je zablokować: Nie dotyczy.

Pliki cookie związane z marketingiem. Te pliki cookie służą do przygotowywania dla Ciebie odpowiednich reklam. Ich rola polega na zapobieganiu ciągłemu wyświetlaniu tej samej reklamy, zapewnianiu prawidłowego wyglądu reklam, a w niektórych przypadkach dobieraniu reklam w oparciu o Twoje zainteresowania.
Kto je obsługuje: Tagman - DoubleClick
Jak je zablokować: Możesz zablokować dowolne z tych plików w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeśli to zrobisz, niektóre funkcje Witryny internetowej mogą stać się niedostępne lub przestać działać w pożądany sposób.

Analityczne pliki cookie. Te pliki zbierają informacje, które albo służą do dostosowania witryny internetowej do Twoich potrzeb, albo w zagregowanej postaci pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej lub jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe. Dane te mogą także posłużyć do oceny Twojego sposobu korzystania z witryny internetowej, utworzenia raportu na temat aktywności dla operatorów witryny oraz zapewnienia im innych usług związanych z aktywnością na witrynie oraz wykorzystywaniem Internetu.
Kto je obsługuje: Google Analytics - NewRelic
Jak je zablokować: Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie od Google Analytics, możesz je wyłączyć pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Funkcyjne pliki cookie rejestrują informacje na temat dokonywanych przez Ciebie wyborów i umożliwiają nam dopasowanie witryny internetowej do Twoich potrzeb. Obecność tych plików cookie oznacza, że gdy nadal będziesz korzystać z Witryny internetowej lub powrócisz do korzystania z niej, będziemy mogli świadczyć Ci Usługi, w taki sposób, jakiego sobie wcześniej zażyczyłeś. Pliki te pozwalają nam na przykład:
• zapisywać listę życzeń;
• [zapamiętać wybrane ustawienia, takie jak układ witryny, rozmiar czcionki, preferencje czy kolory; oraz
• pokazać, kiedy użytkownik jesteś zalogowany].
Kto je obsługuje: Kiko S.p.A - Facebook - Twitter - Pinterest - Google+ - Add This
Jak je zablokować: Możesz zablokować dowolne z tych plików w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeśli to zrobisz, niektóre funkcje Witryny internetowej mogą stać się niedostępne lub przestać działać w pożądany sposób.

7. Archiwizacja danych
7.1 Nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej, niż będzie to konieczne do realizacji naszych celów biznesowych ani też dłużej, niż wymagają tego przepisy prawa. Prosimy jednak pamiętać, że możemy zachować niektóre dane po tym, kiedy przestaniesz korzystać z niektórych naszych Usług (chyba że poinstruujesz nas, abyśmy tego nie robili), na przykład jeśli będzie to konieczne dla wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak przechowywanie danych dla celów związanych z opodatkowaniem i księgowością.

8. Twoje prawa
8.1 Możesz uzyskać dostęp do danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem Twojego Konta internetowego, aby otrzymać ich kopię lub poprawić nieprawidłowe dane, zmienić je lub usunąć.

8.2 Jeśli zechcesz uzyskać kopię danych osobowych, które przechowujemy, skontaktuj się z nami pod adresem podanym poniżej w punkcie 10.1. Zanim będziemy mogli zrealizować Twoją prośbę, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości i przekazanie bardziej szczegółowych informacji na temat Twojego wniosku. Dołożymy starań, by udzielić odpowiedzi w stosownym czasie, a w każdym razie w terminie wymaganym przepisami prawa.

8.3 Twoim obowiązkiem jest podawanie prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji na Twoim Koncie internetowym oraz ich aktualizowanie.

9. Zmiany w Polityce
9.1 Niniejsza Polityka była ostatni raz aktualizowana 23/06/2015. Za każdym razem, kiedy wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Polityki, informacja o nich zostanie zamieszczona na stronach głównych naszych Witryn internetowych i będzie tam widoczna przez [30 dni].

10. Pytania dotyczące niniejszej Polityki
10.1 W przypadku wniosków dotyczących Twoich danych osobowych lub jakichkolwiek pytań dotyczących praktyk opisanych w niniejszej Polityce, prosimy skontaktować się z KIKO S.p.A. pod adresem Via Giorgio e Guido Paglia 1/D 24122 Bergamo (Włochy) lub napisać na adres e-mail privacy@percassi.com, bądź też skontaktować się z KIKO PL pod adresem ul. Skałeczna 2, 31-065, Kraków.

10.2 Pełną listę podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych na rzecz KIKO można otrzymać od KIKO po złożeniu pisemnego wniosku.

11. Regulamin sprzedaży spersonalizowanych grawerowanych produktów w sklepie internetowym www.kikocosmetics.pl

1. KIKO oferuje możliwość zakupu spersonalizowanych grawerowanych wersji Szminki Velvet Passion Matte Lipstick (dalej jako: „Produkt”).
2. Z uwagi na fakt, że Produkt po jego spersonalizowaniu staje się produktem wyprodukowanym według specyfikacji Klienta w rozumieniu przepisów prawa, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu takiego spersonalizowanego Produktu. Wyłączenie prawa do odstąpienia wynika z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
3. W ramach jednego zamówienia Klient może dokonać zakupu tylko jednego spersonalizowanego Produktu danego koloru (np. jedną czerwoną szminkę). Klient w ramach jednego zamówienia może dokonać zakupu więcej niż jednego spersonalizowanego Produktu pod warunkiem, że są różnego koloru (np. jedna czerwona szminka i jedna różowa szminka).
4. KIKO oferuje sprzedaż spersonalizowanych grawerowanych produktów od dnia 11 maja 2017 roku do wyczerpania zapasów. KIKO może w dowolnym momencie skrócić czas obowiązywania oferty, bez podawania przyczyn.
5. Z oferty zakupu spersonalizowanych grawerowanych wersji Produktów skorzystać może każdy klient dokonujący zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu („Klient”).
6. W przypadku skorzystania z oferty zakupu spersonalizowanej grawerowanej wersji Produktu, do zwykłej ceny Produktu nie zostanie doliczona żadna dodatkowa opłata.
7. KIKO zastrzega sobie, że w przypadku zakupu spersonalizowanej grawerowanej wersji Produktów, że ich dostawa może wydłużyć się o jeden dzień w stosunku do terminu dostawy produktów niespersonalizowanych.
8. Przed ostatecznym zaakceptowaniem grawerowanej treści, Klient otrzyma możliwość jej sprawdzenia i poprawienia. KIKO nie jest zobowiązana do sprawdzania lub poprawiania grawerowanej treści.
9. Poprzez ostateczną akceptację grawerowanej treści Klient oświadcza, że nie ma ona charakteru wulgarnego, naruszającego dobre obyczaje lub moralność, oraz że poprzez jej umieszczenie na Produkcie nie zostaną naruszone dobra osobiste żadnych osób trzecich. Jeżeli w ocenie KIKO treść, którą Klient chce zamieścić na produkcie nie spełnia wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym, KIKO zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.
10. Niniejsza oferta specjalna nie podlega łączeniu z innymi ofertami specjalnymi lub kodami promocyjnymi, chyba że jest to wyraźnie przewidziane w treści takiej oferty.
11. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa warunki sprzedaży spersonalizowanych grawerowanych produktów KIKO MILANO w sklepie internetowym www.kikocosmetics.pl („Sklep”).
12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do sprzedaży spersonalizowanych grawerowanych produktów KIKO MILANO zastosowanie mają Ogólne warunki sprzedaży produktów KIKO MILANO dostępne na stronie http://www.kikocosmetics.com/pl-pl/bezpieczne-zakupy/warunki-sprzedazy.html.
13. Właścicielem i zarządcą witryny www.kikocosmetics.pl jest KIKO S.p.A. z siedzibą w Bergamo via Giorgio e Guido Paglia n.1/D, Włochy, a sprzedawcą produktów za pośrednictwem witryny jest KIKO POLSKA SP. Z O.O, z siedzibą przy ul. Skałecznej 2, 31-065 w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000528277, NIP: 6762480349, REGON: 123226 97300000 ( „KIKO”).

Top
Zamknij