• KIKO Rewards
  • Registreer je
Winkelwagen 0
MenuKIKO-winkels
  • KIKO-winkels
  • KIKO Rewards

Reglement

Het KIKO Rewards Programma is een manier voor KIKO om trouwe klanten te belonen en te bedanken. Indien u houder bent van een KIKO-kaart (zie de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de KIKO-kaart ("Algemene voorwaarden van de KIKO-kaart" http://nl.kikocosmetics.eu/kiko-rewards/algemene-voorwaarden.html) hebt u ("u", "uw") een KIKO-getrouwheidskaart (de “KIKO-kaart”) ontvangen, die u voordelen biedt, zoals kortingen, promoties en komt u in aanmerking voor deelname aan het KIKO Rewards Programma waarbij u punten kunt verdienen op uw aankopen in alle KIKO-winkels in Nederland (de "Nederlandse Winkel(s)") en in de online winkel (de "Nederlandse Website"). Dit aanbod is gebonden aan de voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt ("Algemene voorwaarden").

Promotor: KIKO Nederland B.V., of Aarle-Rixtelseweg 14, NL - 5707 GL Helmond, Handelsregisternummer: 61621102, btw-nummer: NL 854417072B01 (“KIKO”, "Promotor", “we”, "ons", "onze").
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw deelname aan het KIKO Rewards Programma dat door de Promotor werd gemaakt en wordt beheerd. Deze Algemene voorwaarden wijzigen de algemene voorwaarden van eventuele andere overeenkomsten die u mogelijk met KIKO hebt voor producten, diensten of andere op generlei wijze.

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG. DOOR AAN DIT KIKO Rewards Programma DEEL TE NEMEN, STEMT U ERMEE IN OM AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MOET U NIET TOETREDEN TOT OF DEELNEMEN AAN HET KIKO Rewards Programma.


Deze Algemene voorwaarden en de Algemene voorwaarden van de KIKO-kaart zijn beschikbaar voor de KIKO-kaarthouders:
• op de Nederlandse website
• in Nederlandse winkels
• op de mobiele applicatie "KIKO Rewards" (de "KIKO-app")
KIKO behoudt zich het recht voor om het KIKO Rewards Programma (of een deel ervan) en/of deze Algemene voorwaarden of een beleid, veel gestelde vragen of gids met betrekking tot de KIKO-kaart op elk moment en naar eigen goeddunken, zonder persoonlijke kennisgeving te wijzigen, aan te passen en/of te verwijderen. Eventuele wijzigingen zullen op de Nederlandse website en op de KIKO-app geplaatst worden en zullen dertig (30) dagen na publicatie van de herzieningen van kracht worden. Uw voortgezette deelname aan het KIKO Rewards Programma houdt in dat u deze wijzigingen of aanpassingen aanvaardt. Bijgevolg moet u deze Algemene voorwaarden en toepasselijke beleidslijnen regelmatig controleren om te begrijpen welke Algemene voorwaarden van toepassing zijn op het KIKO Rewards Programma. Indien u niet instemt met de aangepaste Algemene voorwaarden, moet u niet langer deelnemen aan het KIKO Rewards Programma.

 


1. Wie kan deelnemen aan het KIKO Rewards Programma?
U kunt deelnemen aan het KIKO Rewards Programma indien u een KIKO-kaarthouder bent, in Nederland verblijft, achttien (18) jaar of ouder bent of indien u jonger bent dan achttien (18) moet u voorafgaand toestemming gekregen hebben van uw ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger. KIKO behoudt zich het recht voor een schriftelijke bevestiging van die toestemming te vragen.
U hebt niet de toestemming om deel te nemen aan het KIKO Rewards Programma indien u een btw-nummer hebt en/of indien u aankopen doet voor commerciële of professionele activiteiten.
De deelname aan het KIKO Rewards Programma is gratis.
U kunt een houder worden van een KIKO-kaart door een registratie op de KIKO-app of via de Nederlandse website in te vullen. Na invulling van een registratie via de KIKO-app ontvangt u rechtstreeks op uw mobiel toestel een unieke QR-code. Na voltooiing van een registratie op de Nederlandse website kunt u een pdf-bestand met een unieke QR-code downloaden. Deze QR-code is uw KIKO-kaart. Beperkt tot één (1) KIKO-kaart per persoon in Nederland.
Voor meer informatie over hoe u houder kunt worden van een KIKO-kaart en de daarbij horende algemene voorwaarden, verwijzen we naar de Algemene voorwaarden van de KIKO-kaart.

2. Voordelen van KIKO Rewards
Dankzij KIKO Rewards kunnen houders van een KIKO-kaart punten verzamelen voor alle geldige aankopen in de Nederlandse winkels en online op de Nederlandse website met levering op een adres in Nederland, op voorwaarde dat u uw KIKO-kaart toont voordat u een aankoop betaalt.
Voor elke €1 die u uitgeeft aan goederen en diensten in de Nederlandse winkels en online op de Nederlandse website (zoals wordt weergegeven op uw ticket) ontvangt u tien (10) KIKO Rewards-getrouwheidspunten (hierna de “Punten”). U kunt uw punten inruilen voor beloningen. Wanneer u artikelen aankoopt in onze Nederlandse winkels, moet u erop letten dat onze schoonheidsexperts weten dat u houder bent van een KIKO-kaart, door hen uw KIKO-kaart te tonen. Wanneer u artikelen aankoopt op onze Nederlandse website, moet u er voor zorgen dat u zich in uw account hebt aangemeld voordat u een betaling uitvoert.

3. Termijn, opschorting en beëindiging van KIKO Rewards
KIKO Rewards begint op 01/07/2017 en eindigt op 20/07/2018, onderhevig aan latere verlenging of vervroegde beëindiging door KIKO (de "KIKO Rewards-termijn"). Eventuele verlengingen zullen vervolgens vermeld worden in deze Algemene voorwaarden.
KIKO kan KIKO Rewards opschorten of beëindigen voor het einde van de KIKO Rewards-termijn, o.a. indien het KIKO-kaartprogramma beëindigd wordt. Houders van een KIKO-kaart zullen minstens dertig (30) dagen op voorhand, of in het geval van een opschorting, zo vroeg mogelijk of ten laatste onmiddellijk daarna, op de hoogte worden gebracht van de beëindiging en opschorting (en de gevolgen ervan). KIKO kan naar eigen goeddunken houders van een KIKO-kaart op de hoogte brengen via de Nederlandse website, op de KIKO-app en in Nederlandse winkels of via andere communicatiemiddelen.
Houders van een KIKO-kaart kunnen hun Punten omzetten naar bonnen tijdens de KIKO Rewards-termijn. Daarna kunnen Punten niet langer omgezet worden naar bonnen.


4. Zo verdient u punten bij KIKO Rewards
U kunt punten verdienen tijdens de KIKO Rewards-termijn door uw KIKO-kaart te gebruiken wanneer u aankopen doet in de Nederlandse winkels en op de Nederlandse website.
Om punten te verzamelen, moet u uw KIKO-kaart aan de kassa tonen met de persoonlijke QR-code op uw mobiele toestel of uw pdf-afdruk voordat u de betaling uitvoert, of bij online aankopen moet u zich aanmelden op de Nederlandse website voor u uw aankopen betaalt.
Punten worden enkel toegekend als de KIKO-kaart met de QR-code wordt getoond.
Tijdens de KIKO Rewards-termijn kan KIKO ook, naar eigen goeddunken, bonuspunten toekennen aan houders van een KIKO-kaart voor specifieke activiteiten, zoals sponsoring, aankopen van specifieke producten of diensten in een of meerdere Nederlandse winkels, gedurende een bepaalde periode of andere promotie- en/of marketingactiviteiten. Deze initiatieven worden zo snel mogelijk aangekondigd op de Nederlandse website (http://nl.kikocosmetics.eu/) of via andere communicatiekanalen.
Indien alle of een deel van de producten of diensten die in de Nederlandse winkels of de Nederlandse website werden aangekocht, (http://nl.kikocosmetics.eu/) waarvoor punten werden toegekend, worden teruggezonden (bv. indien u zich terugtrekt uit of een einde maakt aan de overeenkomst of een aangekocht artikel terugstuurt waarvoor punten werden toegekend), zal KIKO de toegekende punten naar rato van het terugbetaalde bedrag annuleren.
KIKO annuleert de Punten wanneer het redelijkerwijze denkt dat er sprake is van misbruik, fraude en/of fouten in de registratie van toegekende Punten.
De verdiende punten zijn gedurende de volledige looptijd van KIKO Rewards-termijn geldig. Eventuele niet-gebruikte punten zullen na die datum vervallen.
Er worden geen Punten toegekend voor aankopen van minder dan €1 of fracties van €1.
Punten worden berekend op basis van de totale prijs van producten en diensten (bv. verzendkosten) die op een willekeurig moment worden aangekocht, na aftrek van eventuele kortingen.
Er worden geen punten toegekend voor aankopen die werden gedaan voor de start van de KIKO Rewards-termijn, zoals bovenstaand beschreven. Er zullen ook geen Punten worden toegekend voor aankopen waarvoor u uw QR-code niet toont voordat u voor de aankopen betaalt.
Er zullen enkel punten worden toegekend aan de houder van een KIKO-kaart als hij aankopen voor persoonlijk gebruik doet. Daarom worden houders van een KIKO-kaart met een btw-nummer, die aankopen doen voor commerciële en professionele activiteiten, uitgesloten uit KIKO Rewards.


5. Producten en diensten die in aanmerking komen voor KIKO Rewards
Alle producten en diensten die in de Nederlandse winkels (inclusief verzending) worden aangekocht, geven recht op punten, met uitzondering van aankopen van KIKO-geschenkkaarten en KIKO-bonnen (zie hieronder voor meer informatie).
Aankopen van KIKO-geschenkkaarten geven geen recht op punten voor de koper van de geschenkkaart. De ontvanger van de KIKO-geschenkkaart kan punten verdienen als hij/zij aankopen doet met de KIKO-geschenkkaart, indien hij/zij zich registreert voor een KIKO-kaart en deelneemt aan het KIKO Rewards Programma.

6. Status en toekenning van punten voor KIKO Rewards
U kunt uw actuele puntenstatus controleren via uw KIKO-app of door u aan te melden in uw account op de Nederlandse website. Uw puntenstatus zal ook op het ticket van uw laatste aankoop staan.
Punten worden als volgt aan u gecrediteerd:
Punten voor aankopen die u in Nederlandse winkels doet worden binnen de vierentwintig (24) uur na de aankoop gecrediteerd.
Punten voor aankopen op de Nederlandse website worden binnen de dertig (30) dagen na de aankoop gecrediteerd.
Bonuspunten worden op andere tijdstippen gecrediteerd en worden telkens in de overeenkomstige algemene voorwaarden weergegeven, tenzij bij technische problemen die de creditering van de punten vertraagt.


7. Zo kunt u Punten bij KIKO Rewards gebruiken
Voor de volledige duur van de KIKO Rewards-termijn kunt u de punten die u hebt verdiend inwisselen voor bonnen die u kunt gebruiken in de Nederlandse winkels en op de Nederlandse website.
Bonnen kunnen aangevraagd worden wanneer bepaalde drempels van Punten werden behaald:

KIKO-bon van €5,00 - Vereiste punten: 800
KIKO-bon van €10,00 - Vereiste punten: 1.500
KIKO-bon van €30,00 - Vereiste punten: 3.000

U kunt de bonnen aanvragen voor het einde van de KIKO Rewards-termijn, op voorwaarde dat u op die datum voldoende punten hebt verzameld om ze in te wisselen voor de overeenkomstige bon. Bonnen kunnen enkel ingewisseld worden voor verzamelde punten op één (1) KIKO-kaart en niet voor een combinatie van punten op meerdere KIKO-kaarten. U kunt bonnen aanvragen aan de kassa van een Nederlandse winkel voordat u een betaling doet voor een aankoop door uw KIKO-kaart aan de KIKO-vertegenwoordiger te tonen, of wanneer u uw online aankoop voltooit voordat u een betaling uitvoert voor een aankoop op de Nederlandse website, door de optie "bon" te selecteren op de pagina van het winkelwagentje. De aangevraagde bon moet gebruikt worden op het moment dat hij aangevraagd wordt, tijdens de transactie waarin u de bon hebt aangevraagd. U kunt een bon niet annuleren nadat hij aan u werd uitgegeven. Er kan meer dan één bon gebruikt worden voor een aankoop.
Bonnen zijn niet overdraagbaar en mogen enkel gebruikt worden door de houder van de KIKO-kaart die de bon heeft aangevraagd.
Bonnen kunnen slechts één keer gebruikt worden in één aankoop en kunnen niet omgezet worden in contant geld. Er zal geen geld teruggegeven worden op aankopen met bonnen. Om de volledige waarde van de bon te gebruiken, moeten houders van de KIKO-kaart altijd een hoger bedrag dan de waarde van de bon uitgeven.
Bovendien kunnen bonnen enkel gebruikt worden voor achtennegentig procent (98%) van de totale te betalen prijs voor goederen en diensten die worden aangekocht worden in Nederlandse winkels of op de Nederlandse website. Indien de totale te betalen prijs van een transactie bijvoorbeeld €12,00 bedraagt, kunt u een bon van €10,00 gebruiken en de overblijvende €2,00 betalen.
Het te betalen bedrag voor aankopen met (een) bon(nen) levert geen punten op (bv. indien u een aankoop van € 15 gedeeltelijk betaalt met een bon van € 10: de met de bon betaalde € 10 leveren geen punten op. In dit voorbeeld zullen enkel punten worden toegekend voor de € 5 die op een andere betaalwijze werden betaald in de Nederlandse winkel of op de Nederlandse website).

8. Klantenservice en klachten
Voor vragen betreffende de KIKO-kaart of het KIKO Rewards Programma kunnen houders van een KIKO-kaart contact opnemen met het KIKO-klantenserviceteam, tussen 9.00 en 19.00 uur, van maandag tot zaterdag, met uitzondering van feestdagen in Nederland. U kunt ook de veelgestelde vragen op de Nederlandse website of de KIKO-app lezen.
U kunt contact opnemen met de KIKO-klantenservice door een e-mailbericht te versturen naar customercare-nl@customercare.kikocosmetics.com of door het online contactformulier voor klanten in te vullen. Dit vindt u op de Nederlandse website en uw telefoonnummer in het formulier in te vullen. Een medewerker van de klantenservice belt u dan gratis terug.
Eventuele geschillen of klachten met betrekking tot het gebruik van de KIKO-kaart moeten ingediend worden bij de KIKO-klantenservice binnen de vijftien (15) dagen vanaf het evenement dat leidde tot het geschil of het verzoek.
KIKO kan contact opnemen met de houder van de KIKO-kaart op het recentste postadres, e-mailadres of mobiele telefoonnummer dat de houder van de KIKO-kaart opgaf.

9. Privacy
In het kader van het KIKO Rewards Programma hebben we het recht uw persoonlijke informatie te gebruiken om het KIKO Rewards Programma te beheren en uw deelname aan het KIKO Rewards Programma mogelijk te maken, onder andere maar niet beperkt tot:
(a) Om uw aankoopgeschiedenis bij te houden;
(b) Om Punten uit te geven;
(c) Om uw punten bij te houden;
(d) Om bonnen uit te geven;
(e) Om uw gebruik van bonnen bij te houden;
(f) Om u promotie- en speciale aanbiedingen en evenementen en nieuws te sturen;
(g) Om ons profiel van uw klantenvoorkeuren bij te werken zodat we onze producten en diensten op uw maat kunnen maken en beter van dienst kunnen zijn.
Uw persoonlijke informatie wordt verzameld, opgeslagen en gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid, dat beschikbaar is op de KIKO-app (in het hoofdstuk "Privacy") en op de Nederlandse Website via http://nl.kikocosmetics.eu/beveiligde-aankopen/informatie-over-de-privacy.html.


10. Verzoeken om informatie
Betrokken partijen kunnen contact opnemen met KIKO via privacy@percassi.com, en bewijs van identiteit voorleggen om hun gegevens te controleren, toevoegingen, aanpassingen te doen of te verwijderen of zich te verzetten tegen de verwerking ervan.
Informatieverzoeken over een betwist puntensaldo moeten binnen de vijftien (15) dagen na de aankoop in een Nederlandse winkel of binnen de vijfenveertig (45) dagen na een aankoop op de Nederlandse website ontvangen zijn.

11. Verklaring van afstand
KIKO kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de houder van de KIKO-kaart voor gebruik van de KIKO-kaart op een manier die niet overeenstemt met deze Algemene voorwaarden.
Indien de KIKO-kaart zou gebruikt worden op een manier die niet overeenstemt met deze Algemene voorwaarden of met specifieke voorwaarden voor de deelname aan individuele promoties, of als ze zou worden misbruikt, kan KIKO de KIKO-kaart zonder kennisgeving inactiveren en zo eventuele voordelen die de houder van de KIKO-kaart heeft verzameld, verwijderen. KIKO behoudt zich het recht voor juridische actie te ondernemen tegen de houder van de KIKO-kaart. In dit geval bevestigt u en stemt u ermee in dat alle rechten en voordelen van de houder van de KIKO-kaart automatisch door u worden beëindigd en vervallen verklaard, inclusief uw deelname aan het KIKO Rewards Programma en alle ongebruikte punten, bonnen en voordelen die u op uw KIKO-kaart hebt verzameld.
Houders van een KIKO-kaart zijn verantwoordelijk voor eventuele mobiele internetkosten die door hun telefoonoperator of ISP worden aangerekend.


12. Uitsluiting uit het KIKO Rewards Programma
KIKO kan elke KIKO-kaarthouder uit het KIKO Rewards Programma uitsluiten door zijn/haar KIKO-kaart te annuleren met onmiddellijke ingang om rechtvaardige en correcte redenen, met schriftelijke kennisgeving naar de KIKO-kaarthouder waarin de redenen worden uitgelegd. Rechtvaardige en correcte redenen kunnen zijn (maar zijn niet beperkt tot): frauduleus gebruik of misbruik van de KIKO-kaart of het nummer van de kaart of andere inbreuken van deze Algemene voorwaarden of toepasselijke wetten. In dit geval bevestigt u en stemt u ermee in dat alle rechten en voordelen van de houder van de KIKO-kaart automatisch door u worden beëindigd en vervallen verklaard, inclusief uw deelname aan het KIKO Rewards Programma en alle ongebruikte punten, bonnen en voordelen die u op uw KIKO-kaart hebt verzameld.


13. Het verlaten van het KIKO Rewards Programma
Indien u uw deelname aan het KIKO-kaartprogramma beëindigt, zult u ook automatisch uw deelname aan het KIKO Rewards Programma beëindigen.
Voor meer informatie over hoe u uw KIKO-kaart kunt teruggeven, verwijzen we naar de Algemene voorwaarden van de KIKO-kaart.


14. Toepasselijke wet
Alle rechten en plichten die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden worden geregeld door de Nederlandse wet en het exclusieve rechtsgebied van de Nederlandse rechtbanken.
Het is duidelijk dat Apple niet verantwoordelijk is voor het KIKO Rewards Programma en/of een verwante promotie.

Top
Sluit