Skip to main content

1. Promotor
KIKO S.p.A. gevestigd in Via Giorgio e Guido Paglia, 1/D, 24122 Bergamo (BG), belastingcode en registratienummer KvK Bergamo 12132110151, BTW-nummer 02817030162.

2. Duur
Het loyaltyprogramma KIKO KISSES (hierna te noemen “KIKO-programma”) zal aanvangen op 01/01/2021 en zal eindigen op 31/12/2021.

Eventuele verlengingen zullen vermeld worden in de meest recente Programmareglementen verkrijgbaar op de website www.kikocosmetics.com.

3. Landendekking

Het programma zal gelden in heel Nederland op alle KIKO-verkooppunten die in Nederland bestaan. Het programma omvat eveneens aankopen die gedaan zijn op de website www.kikocosmetics.com.

4. Deelnemers
Deelname aan het KIKO-programma is gratis. Deelname is mogelijk voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, of van 16 jaar met toestemming van de ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger om aan het KIKO-programma deel te nemen, die zich voor het KIKO-programma hebben ingeschreven (hierna te nomen de “Deelnemer(s)”). Inschrijving voor het KIKO-programma is volledig kosteloos en wordt goedgekeurd na invulling van het aanvraagformulier, volgens een van onderstaande procedures:

a) Via de “KIKO KISSES” mobiele app

Zodra de gratis “KIKO KISSES” mobiele app is gedownload, rechtstreeks vanuit de Apple Store of de Android Store (Google Play) en het inschrijvingsformulier in de app ingevuld is, wordt een unieke QR-code die inschrijving voor het KIKO-programma vertegenwoordigt, rechtstreeks en gratis verzonden naar de mobiele telefoon van de Deelnemer. De QR-code zal naar de Deelnemer verzonden worden na voltooiing van het inschrijfformulier via een werkende internetverbinding, of zodra er toegang is tot een internetverbinding. De Deelnemers zijn verantwoordelijk voor eventuele kosten van de verbinding met het mobiele netwerk volgens de door hun mobiele telefoonbeheerder vastgestelde tarieven.

b) Via de website www.kikocosmetics.com

Zodra het daarvoor bestemde inschrijfformulier ingevuld is op de website www.kikocosmetics.com, in het persoonlijke gedeelte, kan de Deelnemer een PDF-bestand downloaden met een unieke QR-code die zijn/haar inschrijving voor het KIKO-programma weergeeft.

c) Via een geprint formulier in de winkel

De Deelnemer moet het daarvoor bestemde inschrijfformulier dat door het winkelpersoneel verstrekt wordt, invullen. De Deelnemer zal een bevestiging van zijn/haar geslaagde inschrijving voor het KIKO-programma per email ontvangen.

Het verstrekken van geldige en juiste persoonlijke informatie door de Deelnemer is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het loyaltyprogramma. Ga voor de Algemene Voorwaarden voor inschrijving en gebruik van het KIKO-programma naar de betreffende pagina op de website www.kikocosmetics.com.

5. Verzamelen van punten

5.1) Aankopen gedaan bij KIKO-verkooppunten: Deelnemers kunnen loyaltypunten voor het Programma verdienen (hierna te noemen “Punten”) bij KIKO-verkooppunten in Nederland.

Bij betaling bij de kassa, voordat de transactie afgerond wordt, dient de Deelnemer zijn/haar deelname aan het KIKO-programma op een van de volgende manieren kenbaar te maken:

door zijn/haar QR-code aan te bieden via hun persoonlijk apparaat;

door de email te tonen die hij/zij tijdens de registratie heeft ontvangen; of

door het emailadres te verstrekken dat hij/zij tijdens registratie voor het KIKO-programma gebruikt heeft.

De Deelnemer zal het recht hebben Punten te verdienen en te uploaden tot een bedrag dat berekend wordt volgens de methode die van toepassing is op het eigen deelname-level en lidmaatschap (hierna te noemen: “Status”).

5.2) Aankopen gedaan via de webwinkel www.kikocosmetics.com: De Deelnemer zal het recht hebben Punten te verdienen voor aankopen die online gedaan zijn op voorwaarde dat hij/zij op de eigen account ingelogd heeft, voordat de transactie afgerond wordt (voordat het betalingsproces begint). Het bedrag van verdiende Punten zal berekend worden volgens de methode die van toepassing is op zijn/haar lidmaatschap Status.

5.3) Deelname-levels: “Love” en “Adore”: Het verdienen van Punten voor elke bestede euro, vindt plaats volgens de Status van de Deelnemer, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

STATUS
PUNTEN
LOVE
10 KISSES VOOR ELKE BESTEDE EURO
ADORE
15 KISSES VOOR ELKE BESTEDE EURO

Vanaf 01/01/2021 zullen alle Deelnemers aan het KIKO KISSES-programma beginnen op “LOVE” level.

Deelnemers zullen automatisch van de “LOVE” Status naar de “ADORE” Status gaan, zodra de gezamenlijke totale waarde van hun aankopen boven het bedrag van € 199,99 komt.

Benadrukt wordt dat de methode om Punten te verdienen plaatsvindt volgens de lidmaatschap Status van de Deelnemer bij betaling van de aankoop. Het verdienen van 15 Punten voor elke bestede euro zal ingaan vanaf de eerste keer dat de Deelnemer een aankoop doet, nadat hij de Status “ADORE” verkregen heeft.

Bijvoorbeeld:

indien een Deelnemer met de “LOVE” Status en een totaalbedrag besteed binnen het Programma van € 55,00 een aankoop doet van € 19,00, dan zullen wij 190 Punten ontvangen (10 KISSES VOOR ELKE BESTEDE EURO). De Deelnemer zal zijn/haar “LOVE” Status behouden en zal doorgaan met Punten te verzamelen voor de volgende aankoop op dezelfde manier;

indien een Deelnemer met de “LOVE” Status en een totaalbedrag besteed binnen het Programma van € 180,00 een aankoop doet van € 25,00, dan zal hij 250 Punten ontvangen (10 KISSES VOOR ELKE BESTEDE EURO). De Deelnemer zal naar de “ADORE” Status gaan. Bij de volgende aankoop zal de Deelnemer beginnen Punten te verzamelen op de manier die de “ADORE” Status biedt.

Aankopen gedaan bij KIKO-verkooppunten in Nederland en via de webwinkel www.kikocosmetics.com dragen alle bij tot het bereiken van de uitgavedrempel. Eventuele uitzonderingen worden genoemd in artikel 6.

5.4) Tijdens het programma behoudt de Promotor zich het recht voor eventuele aanvullende promotionele activiteiten aan te bieden om de Deelnemer te helpen, de Promotor kan bijvoorbeeld de Deelnemer bonuspunten geven (hierna te noemen “Bonuspunten”) op grond van specifieke acties of lidmaatschap Status, zoals een lid wint een lid actie, de aankoop van bepaalde goederen en diensten bij een of meerdere verkooppunten tijdens een bepaalde periode, of andere promotie- en/of marketingacties. Voormelde initiatieven zullen duidelijk aangegeven worden op de website www.kikocosmetics.com of via andere communicatiekanalen.

5.5) Het verdienen van Punten voor eerder ontvangen kassabonnen of voor eerder gedane online-aankopen is niet mogelijk. Daarnaast kunnen geen punten verdiend worden op een later tijdstip met betrekking tot een transactie die gesloten is zonder identificatie van de Deelnemer volgens de in het programma vastgelegde voorwaarden. Het is evenmin mogelijk om Punten te verdienen op enig moment na de aankoop behalve wanneer de klantenservice heeft nagegaan en bevestigd dat de door KIKO S.p.A. gebruikte systemen niet goed hebben gewerkt bij de toekenning van Punten.

5.6) Onverminderd hetgeen nadrukkelijk hiervoor bepaald is, zal de Promotor in het geval van volledige of gedeeltelijke retournering van goederen of diensten die online gekocht zijn en waarvoor Punten toegekend zijn (bijvoorbeeld wanneer de Deelnemer zijn recht uitoefent om het contract in te trekken of op te heffen of ten minste de goederen verband houdend met de aankoop waarvoor de Punten toegekend zijn, retourneert) de Punten intrekken die toegekend zijn in verhouding tot het teruggestorte bedrag en op grond van de Punten die verdiend zijn bij het sluiten van de transactie.

Hetzelfde recht geldt ook in geval van misbruik, fraude en/of fouten in de registratie van de handelingen. In geval van volledige of gedeeltelijke teruggave van goederen of diensten gekocht op de verkooppunten waarvoor Punten toegekend zijn (bijvoorbeeld in het geval dat de Deelnemer zijn recht uitoefent om het contract in te trekken of op te heffen of ten minste de goederen verband houdend met de aankoop waarvoor de Punten toegekend zijn, retourneert) zal de Promotor, bij ontvangst van de retourgoederen een tegoedbon verstrekken en de Punten aftrekken die eerder bij het afsluiten van de transactie toegekend zijn.

5.7) Uitsluitend Deelnemers die aankopen doen voor eigen persoonlijk gebruik, kunnen Punten verdienen. Deelnemers die met BTW-nummers geregistreerd zijn en aankopen doen voor commerciële of bedrijfsactiviteiten zijn dan ook uitgesloten.

5.8) Deelnemers kunnen Punten verdienen tot 31/12/2021.

5.9) Deelnemers kunnen hun bijgewerkte totaalaantal verzamelde Punten controleren:

door hun mobiele “KIKO KISSES” app te raadplegen in het KIKO KISSES-gedeelte;

door naar het persoonlijke gedeelte op de website www.kikocosmetics.com te gaan;

door te kijken op de bon van hun meest recente aankoop.

5.10) Met betrekking tot het aantal Punten wordt benadrukt dat:

Punten betreffende aankopen die op verkooppunten gedaan zijn, binnen 24 uur na moment van aankoop bijgewerkt zullen worden;

Punten betreffende aankopen gedaan op de website www.kikocosmetics.com binnen 7 (zeven) dagen na datum van aankoop bijgeschreven zullen worden;

Met betrekking tot Bonuspunten, deze zullen bijgeschreven worden volgens de bij iedere actie aangegeven termijn, tenzij eventuele technische problemen bijschrijving kunnen vertragen.

6. Uitzonderingen

Alle producten en diensten die tegen betaling beschikbaar zijn op de verkooppunten of op de website www.kikocosmetics.com (met inbegrip van bijvoorbeeld verzendkosten) maken het mogelijk Punten te verdienen volgens de lidmaatschap Status van de Deelnemer en dragen bij tot het bereiken van de uitgavedrempel.

Punten zullen niet berekend of bijgeschreven worden voor Deelnemers voor verkoop voor een bedrag lager dan 1 euro of delen van 1 euro. Berekening van Punten zal geschieden overeenkomstig het totaalbedrag van producten en diensten (met inbegrip van bijvoorbeeld verzendkosten) die in één aankoop gekocht zijn, na aftrek van eventuele toepasselijke kortingen.

Bijvoorbeeld: bij een aankoop van € 1,90 zal een Deelnemer met “LOVE” Status 10 Punten verdienen; bij een aankoop van € 22,29 zal een Deelnemer met “LOVE” Status 220 Punten verdienen; bij een aankoop van € 0,50 zal een Deelnemer met “LOVE” Status geen Punten verdienen; enz.

Om de lidmaatschap Status te kunnen herkennen zal het totale bedrag dat de Deelnemer tijdens het KIKO-programma heeft besteed bijdragen tot het gezamenlijke bedrag dat als besteed geregistreerd staat, met inbegrip van delen van € 1.

De enige uitzondering hierop is Cadeaubonnen, waarvoor de volgende regels van toepassing zijn:

Aard en indicatieve waarde kortingsbonnen

Tijdens de hele duur van het Programma zullen verdiende Punten recht geven op kortingsbonnen (hierna te noemen “Kortingsbonnen”) die gebruikt kunnen worden voor het kopen van producten van het KIKO-merk (met uitzondering van de Cadeaubon) bij verkooppunten in Italië (met uitzondering van het verkooppunt in Livigno) of op de website www.kikocosmetics.com. Kortingsbonnen kunnen opgevraagd worden vanaf het moment dat de Deelnemer een puntentotaal bereikt heeft van 800, gelijk aan € 4,00. Elke 100 extra Punten ingewisseld boven het minimumaantal van 800 Punten zijn € 0,50 waard aan extra korting.

Bijvoorbeeld:

800 Punten = € 4,00; 1.000 Punten = € 5,00; 1.200 Punten = € 6,00; 2.000 Punten = € 10,00.

Zodra Punten ingewisseld zijn, zal het Puntentotaal van de Deelnemer bijgewerkt worden na aftrekking van de Punten die gebruikt zijn. Met een Puntentotaal van minder dan 800 Punten kan de Deelnemer geen Kortingsbon opvragen.

Procedure voor het opvragen en gebruik van Kortingsbonnen

8.1) Deelnemers kunnen verzamelde Punten omzetten in Kortingsbonnen met een minimum Puntentotaal van 800 Punten.

8.2) Gebruik van Kortingsbonnen bij een verkooppunt: de Kortingsbon dient rechtstreeks bij de kassa opgevraagd te worden op het moment van betaling.

8.3) Gebruik van Kortingsbonnen online: om de Kortingsbon te gebruiken moet de klant inloggen op de website www.kikocosmetics.com voordat online de aankopen afgerond worden.

8.4) De Kortingsbon zal gebruikt worden op hetzelfde moment dat deze opgevraagd wordt, de Deelnemer kan dan ook niet de aanvraag van de Kortingsbon intrekken nadat deze gedaan is.

8.5) De Kortingsbon kan slechts eenmaal gebruikt worden, mag niet opgesplitst worden, geeft geen recht op ruilen en kan niet in geld omgezet worden. Om de Kortingsbon op te kunnen vragen dient de Deelnemer een aankoop te doen voor een bedrag dat hoger is dan de waarde van de bon zelf.

8.6) Het bedrag van de aankoop die met een Kortingsbon betaald is, geeft geen recht op nieuwe Punten voor de overeenkomstige waarde.

Bijvoorbeeld:

Totale waarde aankoop: € 15

Gebruik Kortingsbon tot een waarde van € 10

Overblijvend bedrag gelijk aan € 5 betaald met andere toegestane betaalmethoden

Bedrag op grond waarvan de Punten en de Lidmaatschap Status berekend worden: €5

8.7) Kortingsbonnen kunnen gebruikt worden tot 31/12/2021.

9. Raadpleging reglementen

Deze Reglementen zullen voor de Deelnemers zullen beschikbaar zijn

op de website www.kikocosmetics.com;

in de “KIKO KISSES” mobiele app;

op verzoek bij KIKO-verkooppunten.

Een origineel wordt eveneens bewaard bij KIKO S.p.A. administrative offices in Via Giorgio e Guido Paglia, 1/D, 24122 Bergamo (BG), Italië.

Nadere informatie over het gebruik en de voordelen van het KIKO-Programma staan in de Algemene Voorwaarden van het KIKO Loyaltyprogramma, die ook geraadpleegd kunnen worden in de “KIKO KISSES” mobiele app en op de website www.kikocosmetics.com.

10. Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van Betrokkenen zullen door KIKO S.p.A. verwerkt worden als Gegevens verantwoordelijke voor deze gegevens, overeenkomstig de bepalingen van (EU) Verordening 2016/679 en verdere wijzigingen en/of toepassingen, eveneens door middel van elektronische apparaten met als doel volledige nakoming van onderhavige Promotie.

Een kopie van het privacybeleid is verkrijgbaar in de app (in het “Privacy” deel) en op de website www.kikocosmetics.com (in het “Privacy” gedeelte).

11. Beëindiging deelname aan het programma

11.1) Deelnemers kunnen hun lidmaatschap in het KIKO-Programma te allen tijde opzeggen door eenvoudig contact op te nemen met Klantenservice op het emailadres customercare-it@customercare.kikocosmetics.com of door hun telefoonnummer op te geven in het daarvoor bestemde formulier op de website om gratis door een medewerker gebeld te kunnen worden.

11.2) KIKO S.p.A. kan een Deelnemer uitsluiten van het Programma en daarbij zijn lidmaatschap in het KIKO-Programma opheffen met onmiddellijke ingang met een gegronde reden, met schriftelijke mededeling aan de Deelnemer waarin de betreffende redenen vermeld worden. Gegronde reden omvat bijvoorbeeld frauduleus of onterecht gebruik van het KIKO-Programma of the betreffende nummer, of andere overtredingen van de Reglementen of toepasselijke wetgeving. In deze situatie is het niet langer toegestaan Punten te verzamelen voor gemaakte aankopen en zal dit verlies betekenen van de voordelen verbonden aan deelname aan het KIKO Loyaltyprogramma (waarbij Punten gebruikt worden om Kortingsbonnen te vragen en aan marketing- en promotie-acties mee te doen die uitsluitend voor Deelnemers bestemd zijn).

12. Wijziging reglementen

KIKO S.p.A. behoudt zich het recht voor om de Reglementen te integreren of wijzigen, waarbij verzekerd wordt dat eventuele gemaakte wijzigingen de door de Deelnemers verworven rechten niet schaden. Eventuele gemaakte wijzigingen zullen aan de Deelnemers meegedeeld worden door middel van daartoe bestemde mededelingen op de website www.kikocosmetics.com en in de “KIKO KISSES” mobiele app.

13. Voortijdige opschorting of beëindiging van het Programma

KIKO S.p.A. mag uitsluitend het Programma opschorten of beëindigen voor de datum vermeld in artikel 2 met gegronde reden. Voortijdige beëindiging en opschorting (met de daarbij behorende gevolgen) zullen aan de Deelnemers meegedeeld worden minstens 30 dagen vooraf of, met betrekking tot opschorting met zoveel mogelijk waarschuwing vooraf of, uiterlijk, onmiddellijk na optreden daarvan. Deze mededeling kan door KIKO S.p.A. gedaan worden via de website www.kikocosmetics.com, via de “KIKO” mobiele app, bij de KIKO-verkooppunten of via andere communicatiemiddelen horend bij het Programma.

14. KIKO klantenservice

Voor eventuele vragen of klachten over het Programma kunnen de Deelnemers contact opnemen met KIKO Klantenservice of de “FAQ” (Frequently Asked Questions) raadplegen op de website www.kikocosmetics.com of via de “KIKO KISSES” mobiele app.

Verzoeken om verduidelijking betreffende het Puntentotaal van een deelnemer dienen gericht te worden aan de Klantenservice binnen 5 dagen in geval van aankopen gedaan bij KIKO-verkooppunten en binnen 15 dagen voor aankopen gedaan online op www.kikocosmetics.com.

15. Slotbepalingen
Alle rechten en verplichtingen voortkomend uit deze Reglementen worden beheerst door Nederlands recht.

Cadeaubon
Verdiende Punten
Bijdrage aan totaal besteed bedrag (Status)
bij aankoop
NEE
JA
bij gebruik
JA
JA