Skip to main content

Hallo , hoe kunnen we je helpen?

Heeft u twijfels of vragen? U kunt zoeken onder onze veelgestelde vragen waar u misschien al de antwoorden vindt die u zoekt.

Neem anders contact met ons op, of schrijf ons een e-mail.

Een van onze operators zal u zo snel mogelijk antwoorden. Bedankt!

Worden de producten van KIKO getest op dieren?

KIKO voert geen dierproeven uit en geeft daar ook geen opdracht toe. De wet is extreem duidelijk: al sinds maart 2009 zijn dierproeven voor nieuwe cosmetische ingrediënten verboden in de hele Europese Unie. Het verbod voor eindproducten gold al sinds 2004, hoewel er al sinds de jaren '80 geen dierproeven meer werden uitgevoerd door de cosmetische industrie. In maart 2013 is alle landen van de Europese Gemeenschap het definitieve en absolute verbod in werking getreden om eindproducten te verkopen die ingrediënten bevatten die buiten de Europese Gemeenschap voor cosmetische doeleinden zijn getest op dieren. KIKO zet zich in om de vooruitgang van de Italiaanse en Europese cosmetica-industrie te volgen op het gebied van onderzoek naar vervangende proeven voor de toxicologische tests op dieren, die de veiligheid van de consumenten beschermen.

Help ons, zodat je gerichte hulp kunt krijgen

1

2