Skip to main content

Alle rechten zijn voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafisch materiaal, geluid, animaties, video en hun plaatsing op de websites van KIKO SpA zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. Sommige afbeeldingen die op de website staan, kunnen zijn onderworpen aan het auteursrecht van derden. De handelsmerken, auteursrechten en andere immateriële rechten die op websites van derden verschijnen en die eventueel toegankelijk zijn via hyperlinks, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de respectieve eigenaren. Reproductie op papier of computer van de site of van de elementen die daarop staan of zijn gereproduceerd is toegestaan, op voorwaarde dat het gaat om strikt persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk ander gebruik voor reclame- en/of commerciële doeleinden. De gebruiker mag de informatie, software, producten of diensten die van de site zijn verkregen niet wijzigen, dupliceren, distribueren, verzenden, tonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van creëren, overdragen of verkopen. KIKO S.p.A. publiceert informatie op zijn site met een algemeen en puur informatief karakter. Deze informatie heeft niet de waarde van een advies en daarom wordt de correctheid of de volledigheid ervan niet gegarandeerd. Aangezien de informatie geen enkel specifiek aanbod aan het publiek vertegenwoordigt, is deze op geen enkele manier bindend voor KIKO S.p.A. Voor advies of informatie over specifieke vereisten, raadt KIKO S.p.A. u aan een specifieke mening te vragen. KIKO S.p.A. aanvaardt verder geen enkele verantwoordelijkheid voor het bestaan en de inhoud van websites van derden, waarnaar de site van KIKO S.p.A. verwijst, of zou kunnen verwijzen, via een hyperlink. De handelsmerken, auteursrechten en andere immateriële rechten die op websites van derden verschijnen, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de respectieve eigenaren