Skip to main content

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

KIKO NEDERLAND B.V.

Address: Valkenburgerweg 67, 6419 AP Heerlen, Chamber of Commerce number 61621102, VAT number NL 854417072B01

 

 

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)

E-mailadres: dpo.kikobe_nl@percassi.com 

 

 

VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Navigatiegegevens

 

 

COOKIEBELEID

WAT ZIJN COOKIES

Een cookie is een bestand met een identificator (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gezonden en die door de browser wordt opgeslagen. De identificator wordt dan iedere keer dat de browser een pagina opvraagt van de server teruggestuurd naar de server.

Cookies kunnen "permanente" cookies of "sessie-"cookies zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij hij voor de vervaldatum door de gebruiker wordt verwijderd; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de website die je bezoekt (cookies van de website zelf) of door een andere website (cookies van derden)

HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN

Wij gebruiken de volgende cookies voor de volgende doeleinden:

• Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee je kunt inloggen op beveiligde delen van onze website.

• Analytische/prestatie-cookies. Met deze cookies kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe de bezoekers zich over onze website bewegen tijdens het gebruik. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld, door te garanderen dat de bezoekers makkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.

• Functionele cookies. Deze worden gebruikt om je te herkennen wanneer je terugkeert naar onze website. Hiermee kunnen we onze content aan jou persoonlijk aanpassen en je voorkeuren onthouden.

• Targeting/Marketing cookies. Deze cookies registreren je bezoek aan onze website, de pagina's die je hebt bezocht en de links die je hebt gevolgd. We gebruiken die informatie om onze website beter op je interesses te laten aansluiten.

COOKIEVOORKEURENBEHEER

Toestemming tot het gebruik van cookies wordt op een van de volgende manieren verleend:

Door op de knop "Doorgaan" te klikken in de banner met de beknopte informatie, die verschijnt wanneer de gebruiker de site opent;

Door verder te gaan met browsen op de website van KIKO door een ander gedeelte van de website te openen of een artikel op dezelfde pagina te selecteren.

 

COOKIES BEHEREN

De meeste browsers geven je de mogelijkheid om cookies te weigeren en te verwijderen. De methoden hiervoor verschillen per browser en per versie. Je vindt bijgewerkte informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies via deze links:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

Als je cookies blokkeert, kan je niet alle functies van onze website gebruiken.

 

Strikt noodzakelijke cookies Dit zijn cookies die de normale navigatie van de website garanderen en die betrekking hebben op activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website en het leveren van de service. In de meeste gevallen gaat het om sessiecookies. Voor geen van de technische cookies is toestemming nodig, daarom worden ze automatisch geïnstalleerd na het openen van de website en worden ze niet voor verdere doeleinden gebruikt. JSESSIONID, RT, VISITOR, AWSELB, rjrsession, lastRskxRun, rskxRunCookie, rCookie Cookies houdbaarheidsdatum:JSESSIONID,RT (1 week),VISITOR (1 dag),AWSELB,rjrsession (9 dagen),lastRskxRun (10 jaar),rskxRunCookie (10 jaar),rCookie (10 jaar)
Analytische cookies First-party cookies die worden gebruikt door KIKO MILANO voor het verzamelen van geaggregeerde statistische informatie over het gebruik van de website door de gebruikers (aantal bezoekers, bezochte pagina's, verblijftijd op de website, enz.). Deze cookies verzamelen informatie op geaggregeerde en anonieme manier. Zonder deze cookies zouden we niet kunnen weten wanneer de website is bezocht en de prestaties ervan niet kunnen controleren. __atuvc, __atuvs, ouid, di2, vc, uvc, xtc, loc, _ga, _gid, _gat, _gat_globalTracker, NID Cookies houdbaarheidsdatum:__atuvc (1 jaar),__atuvs (1 uur),ouid (1 jaar),di2, vc,uvc (1 jaar),xtc,loc (1 jaar),_ga (2 jaar),_gid,_gat (1 dag),_gat_globalTracker,NID (6 maanden)
Technische cookies voor navigeren en functionaliteit De website gebruikt first-party cookies, sessiecookies en permanente cookies om je een veilige en efficiënte navigatie en gebruik van de website te kunnen bieden en om de geleverde diensten en de navigatie-ervaring te verbeteren. Het gaat om cookies die bijvoorbeeld de geselecteerde taal en het land van waaruit je verbinding maakt met de website kunnen herkennen. Deze cookies herkennen je bij een nieuw bezoek aan de website, zodat je niet elke keer je gegevens hoeft in te voeren. Als je bijvoorbeeld producten die je wilt kopen hebt geselecteerd en in de winkelwagen hebt gedaan, maar de handeling niet afrondt, kan je in een volgende sessie doorgaan en de aankoop voltooien. alreadyAccessed, seenRecently, hidePrivacy Cookies houdbaarheidsdatum:alreadyAccessed,seenRecently (1 uur),hidePrivacy
Profileringscookies Profileringscookies die door de website worden gebruikt, waarmee de voorkeuren die bij ieder bezoek worden bemerkt kunnen worden opgeslagen om op die manier profielen te creëren waarmee berichten kunnen worden verzonden die beter bij de voorkeuren en interesses van de gebruiker passen. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je sneller de producten die je zoekt kunt bekijken of om je het meest daarop lijkende artikel voor te stellen. Deze website staat ook het gebruik van profileringscookies van derden toe, die ervoor zorgen dat je onze commerciële voorstellen ook kunt zien wanneer je andere websites bezoekt (retargeting). IDE, __olapicU doubleclick.net google.com criteo.com fanplayr.com gigya.com app.rejoiner.com Cookies houdbaarheidsdatum:IDE (4 maanden),__olapicU,doubleclick.net,google.com,criteo.com (3 maanden),fanplayr.com (1 jaar),gigya.com (6 maanden),app.rejoiner.com
Social-networkcookies KIKO MILANO gebruikt cookies van derden die interactie van de gebruikers met de social networks (Facebook, Twitter, Pinterest) en met name het delen van content van de website via de genoemde social networks mogelijk maken. facebook.com twitter.com pinterest.com Cookies houdbaarheidsdatum:facebook.com (3 maanden),twitter.com (2 jaars),pinterest.com

 

VERPLICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

Persoonsgegevens die worden verwerkt via technische cookies en analytische cookies van de primaire websites zijn nodig om te zorgen voor een goede navigatie over de website.

Het is optioneel om toestemming te geven voor de installatie van analytische cookies van derden en profileringscookies. Je persoonsgegevens worden pas door dergelijke cookies verwerkt nadat je toestemming hebt gegeven op de hierboven vermelde manieren.

 

 

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De gegevens kunnen worden verwerkt door externe instanties die optreden als verwerkingsverantwoordelijke, zoals overheidsinstanties of inspectie- en controle-instanties. Alle instanties die elektronische betalingsservices bieden op hun eigen betalingssysteem zijn onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.

Bovendien kunnen dergelijke gegevens namens het bedrijf worden verwerkt door externe instanties die zijn aangewezen als verwerker en aan wie de juiste bedrijfsinstructies worden gegeven. Deze instanties kunnen in de volgende categorieën vallen:

bedrijven die e-mail-verzendingsdiensten bieden;

bedrijven die de diensten leveren die van essentieel belang zijn voor het nastreven van de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven (mediabureau's, IT-leveranciers, verzenders, enz.);

bedrijven die ondersteuning bieden voor het uitvoeren van marktonderzoeken.

 

 

DERDEN DIE GEMACHTIGD ZIJN OM GEGEVENS TE VERWERKEN

Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door medewerkers van het bedrijf die belast zijn met het nastreven van de hierboven uiteengezette doeleinden, die uitdrukkelijk zijn gemachtigd tot het verwerken van gegevens en die de juiste richtlijnen voor gegevensverwerking hebben ontvangen

 

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE

Er worden geen gegevens overgedragen buiten de Europese Unie.

 

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE - KLACHTEN INDIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Door contact op te nemen met het kantoor KIKO NEDERLAND B.V. Valkenburgerweg 67, 6419 AP Heerlen of via een e-mail naar privacy.kikobe_nl@percassi.com of naar de DPO: dpo.kikobe_nl@percassi.com kan de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke of de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) vragen om inzage van persoonsgegevens, of de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en het aanvullen en wissen van persoonsgegevens en heeft deze ook het recht om de verwerking van de gegevens te beperken[1] in de gevallen die worden beschreven in artikel 18 van de AVG, en bezwaar te maken tegen de verwerking in het geval van gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverantwoordelijke.

Waar de verwerking is gebaseerd op toestemming of nodig is voor het uitvoeren van een contract waar de betrokkene partij van is, of om stappen te nemen op verzoek van de betrokkene voor het afsluiten van een contract, en de persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat te verkrijgen, als dat technisch haalbaar is, het recht om de persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen zonder daarbij te worden gehinderd.

Betrokkenen hebben het recht om te allen tijde de gegeven toestemming voor marketing- en/of profileringsdoeleinden in te trekken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, inclusief eventuele profilering in verband met direct marketing. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor iedere betrokkene die wenst dat voor de bovengenoemde doeleinden uitsluitend contact wordt opgenomen op traditionele wijze om zijn/haar bezwaar alleen aan te geven voor de ontvangst van communicatie via elektronische weg.

Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit van de staat waarin de vermeende schending heeft plaatsgevonden.