Skip to main content

KIKO MILANO voert geen tests uit op dieren en geeft daar ook geen opdracht voor, zoals in de betreffende Europese wetgeving wordt voorgeschreven.

Deze garantie betreft niet alleen de eindproducten, maar ook de geavanceerde grondstoffen die vanaf 2004 worden getest. De Europese wetgeving op cosmetische producten verbiedt vanaf 2004 tests van eindproducten op dieren, een praktijk die al 15 jaar voordat de wet in werking trad werd afgeschaft door de cosmetische industrie. Op 11 maart 2009 is bovendien het verbod in werking getreden op de verkoop op EU-terrein niet alleen van cosmetica waarvan de eindformule getest is met dierproeven, maar ook van producten die ingrediënten bevatten die buiten de Europese gemeenschap op dieren zijn getest.

In maart 2013 ging het verbod in om cosmetische producten te verhandelen die ingrediënten bevatten die zijn getest met specifieke toxiciteitsstudies (toxiciteit bij herhaalde toediening, toxiciteit met betrekking tot de voortplanting en toxicokinetiek) op stoffen die voor cosmetische doeleinden worden gebruikt.

KIKO zet zich in om de vooruitgang van de Italiaanse en Europese cosmetica-industrie te volgen op het gebied van onderzoek naar vervangende proeven voor de toxicologische tests op dieren, die de veiligheid van de consumenten beschermen.