• Register
Cart 0
MenuKIKO Stores
 • KIKO Stores
SE_PopUpNlSub

Personalize your KIKO lipstick

Personalize your lipstick and make it as special as you!

The only thing better than a KIKO lipstick is a personalized KIKOiD lipstick.
Matte and velvety, this ultra-comfortable lipstick is the perfect company for every smile, and making it exclusive just got so easy in 2 steps:
1: Choose the shade, select the cap together with the icon (there are so many!)
2: Write the message you’d like to engrave and the rest is magic! Straight from our labs to your hands.

Have fun, play with some colour in your look, create your own makeup or surprise your friends with a unique gift!

The exclusive engraving service is also available at the KIKOiD stores in Milan and Dubai. Visit one to discover how you can personalize your KIKO favourites with on-trend icons and special messages. Choose from lipsticks, brushes, mascaras and more!

 

TECHNICAL NOTES The engraving area for the lipstick is maximum 15 characters per line. The font used is a simple yet effective Helvetica Neue Light in 9pt (the preview of the font you can see is provided as an example). Only letters from the Latin alphabet, numbers and the symbols ! ? are permitted - if other symbols are added, they will not be printed. Cost of the service: 15 SEK.

 • 63 reviews
  5 Tone
  01 Poppy Red
  Make it unique

  Create your own
 • 852 reviews
  34 Tone
  301 Beige
  Creamy matte lipstick
  301 Beige
  Make it unique

  Create your own

CUSTOMIZED ENGRAVING (“SERVICE”)

Personligt Präglade KIKO-produkter
Genom beställning via vår websida www.kikocosmetics.com (”Hemsidan”), erbjuds möjligheten för kunder till KIKO (”Kunden”) att sätta en personlig prägel på vissa specifikt angivna KIKO-produkter (”Personligt Präglad Produkt”) genom att välja till att få ett namn eller en text ingraverad på produkten (”Graveringstjänsten”).

Med undantag för eventuella avvikelser i de nedan angivna specifika villkoren avseende Personligt Präglade Produkter, tillämpas vid beställning KIKO:s Allmänna Villkor.

De produkttyper till vilka Graveringstjänsten kan tilläggsbeställas, samt eventuella kostnader som tillkommer med Graveringstjänsten, finns angivna på Hemsidan.

Graveringstjänsten är inte möjlig i följande fall:
- Om köpet görs av en Kund som inte har registrerats på Hemsidan;
- Om den valda gravyrtexten bedöms vara olämplig eller opassande; eller
- Om någon annan förhindrande situation specificerad på Hemsidan råder

Graveringstjänsten ska tillhandahållas från och med 16/07/2018 och så länge lagret räcker, med förbehåll för slutförsäljning. Graveringstjänsten finns endast tillgänglig online inom Sverige genom beställning via den svenska Hemsidan och kan inte beställas i butik. Om Graveringstjänsten inte skulle finnas tillgänglig kommer Kunden att bli informerad om detta via Hemsidan.

Genom beställning av en Personligt Präglad Produkt via Hemsidan (”Beställning”), godtar Kunden villkoret att varje enskild Beställning endast kan omfatta en (1) Personligt Präglad Produkt per produkttyp och färg (t.ex. enbart 1 rött läppstift). Kunden kan dock välja att beställa fler Personligt Präglade Produkter under samma Beställning, under förutsättning att produkttypen beställs i olika färger (t.ex. 1 rött läppstift, 1 lila läppstift, etc.).

Vid köp av Personligt Präglade Produkter kan den normala leveranstiden komma att utökas med en arbetsdag.

Vid Beställning av Personligt Präglade Produkter gäller ingen ångerrätt, i enlighet med 2 kap. 3 punkten, Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”).

KIKO förbehåller sig rätten att vägra att utföra en graveringsbegäran som bedöms vara kränkande, anstötlig, rasistisk eller diskriminerande, eller som bryter mot tredjepartsrättigheter. Kunden ska vidare hålla KIKO skadeslös och fri från ersättningskrav i händelse av anspråk eller krav från en tredje part avseende ingraverad text på en Personligt Präglad Produkt.
I varje enskilt fall förbehåller sig KIKO rätten att efter eget gottfinnande vägra att gravera en text på en Personligt Präglad Produkt om texten bedöms stå i strid med villkoren i detta stycke. I sådana fall kommer den Personligt Präglade Produkten att tas bort från Beställningen. Övriga varor beställda under samma Beställning kvarstår dock utan ändring. Priset för den Personligt Präglade Produkt som inte tillverkats kommer att återbetalas till Kunden. KIKO ansvarar ej för eventuella stavfel eller grammatiska fel i den angivna gravyrtexten.

Graveringstjänsten kan inte användas i kombination med andra erbjudanden eller rabatter, såvida detta inte specifikt framgår av de allmänna villkoren eller av det specifika erbjudandet.

Ovan nämnda tjänster och villkor regleras enligt svensk lag. Tvist som uppstår under ovanstående villkor skall prövas i svensk domstol. 

More KIKO NEWS

Eyebrow Expert Palette

Ideal for perfect eyebrows on every occasion..

Prime & fix refreshing mist

Multi purpose..

Colour Kajal

Make your eyes centre stage..

Smart Essential Face Palette

The new palette for perfect..

Mini Nail Lacquer

Mini size, maxi manicure..

Smart Concealer Palette

6 concealers in a single product

Top
Close