Close
 • Register
Cart 0
Menu
SE_PopUpNlSub

Personalize your KIKO product

Personalize. Dedicate. Say it with a KIKO product

Exclusively online, introducing the new personalization service performed by laser engraving, which enables you to personalize the essential KIKO must-have: the Velvet Passion Matte Lipstick.
You can personalize the lipstick cap free of charge with a phrase of your choice.
And if words are not enough, let the pictures do the talking: choose from the many different icons available to celebrate all kinds of occasions or situations.

HOW TO PERSONALIZE THE LIPSTICK:
1) Click on the product page of Velvet Passion Matte Lipstick;
2) Select a colour and click on Start Design;
3) Personalize the lipstick by following the instructions: write a message, choose an icon (compulsory) and add the product to the cart.

 

TECHNICAL NOTES The engraving area for the lipstick is maximum 15 characters per line. The font used is a simple yet effective Helvetica Neue Light in 9pt (the preview of the font you can see is provided as an example). Only letters from the Latin alphabet, numbers and the symbols ! ? are permitted - if other symbols are added, they will not be printed.

 • 296 reviews
  301 Beige
  Creamy matte lipstick
  301 Beige

  SEK 84.00

  Add to shopping cart
  Available in 31 colours

  Customize your own

CUSTOMIZED ENGRAVING (“SERVICE”)

Personligt Präglade KIKO-produkter
Genom beställning via vår websida www.kikocosmetics.com (”Hemsidan”), erbjuds möjligheten för kunder till KIKO (”Kunden”) att sätta en personlig prägel på vissa specifikt angivna KIKO-produkter (”Personligt Präglad Produkt”) genom att välja till att få ett namn eller en text ingraverad på produkten (”Graveringstjänsten”).

Med undantag för eventuella avvikelser i de nedan angivna specifika villkoren avseende Personligt Präglade Produkter, tillämpas vid beställning KIKO:s Allmänna Villkor.

De produkttyper till vilka Graveringstjänsten kan tilläggsbeställas, samt eventuella kostnader som tillkommer med Graveringstjänsten, finns angivna på Hemsidan.

Graveringstjänsten är inte möjlig i följande fall:
- Om köpet görs av en Kund som inte har registrerats på Hemsidan;
- Om den valda gravyrtexten bedöms vara olämplig eller opassande; eller
- Om någon annan förhindrande situation specificerad på Hemsidan råder

Graveringstjänsten ska tillhandahållas från och med 20/07/2017 och så länge lagret räcker, med förbehåll för slutförsäljning. Graveringstjänsten finns endast tillgänglig online inom Sverige genom beställning via den svenska Hemsidan och kan inte beställas i butik. Om Graveringstjänsten inte skulle finnas tillgänglig kommer Kunden att bli informerad om detta via Hemsidan.

Genom beställning av en Personligt Präglad Produkt via Hemsidan (”Beställning”), godtar Kunden villkoret att varje enskild Beställning endast kan omfatta en (1) Personligt Präglad Produkt per produkttyp och färg (t.ex. enbart 1 rött läppstift). Kunden kan dock välja att beställa fler Personligt Präglade Produkter under samma Beställning, under förutsättning att produkttypen beställs i olika färger (t.ex. 1 rött läppstift, 1 lila läppstift, etc.).

Vid köp av Personligt Präglade Produkter kan den normala leveranstiden komma att utökas med en arbetsdag.

Vid Beställning av Personligt Präglade Produkter gäller ingen ångerrätt, i enlighet med 2 kap. 3 punkten, Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”).

KIKO förbehåller sig rätten att vägra att utföra en graveringsbegäran som bedöms vara kränkande, anstötlig, rasistisk eller diskriminerande, eller som bryter mot tredjepartsrättigheter. Kunden ska vidare hålla KIKO skadeslös och fri från ersättningskrav i händelse av anspråk eller krav från en tredje part avseende ingraverad text på en Personligt Präglad Produkt.
I varje enskilt fall förbehåller sig KIKO rätten att efter eget gottfinnande vägra att gravera en text på en Personligt Präglad Produkt om texten bedöms stå i strid med villkoren i detta stycke. I sådana fall kommer den Personligt Präglade Produkten att tas bort från Beställningen. Övriga varor beställda under samma Beställning kvarstår dock utan ändring. Priset för den Personligt Präglade Produkt som inte tillverkats kommer att återbetalas till Kunden. KIKO ansvarar ej för eventuella stavfel eller grammatiska fel i den angivna gravyrtexten.

Graveringstjänsten kan inte användas i kombination med andra erbjudanden eller rabatter, såvida detta inte specifikt framgår av de allmänna villkoren eller av det specifika erbjudandet.

Ovan nämnda tjänster och villkor regleras enligt svensk lag. Tvist som uppstår under ovanstående villkor skall prövas i svensk domstol. 

More KIKO NEWS

Smart Colour Blush

KIKO presents the new intense colour powder blush...

Matte Effect Finishing Powder

Compact finishing powder..

Bright Quartet Palette

Sophisticated, complete eye make-up.

Smart Essential Face Palette

The new palette for perfect..

Smart Concealer Palette

6 concealers in a single product

Top
Close